KLIMATA PORTĀLS

2015. gada maija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums maijā Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 148%, Aiviekstes 142%, Gaujas 114%, Salacas 79%, Lielupes 91%, Ventas 114% no normas. Visvairāk (88-105 mm) nolija Pļaviņās un Rēzeknē, turpretī Ainažos un Salacgrīvā tikai 31-35 mm.

Daugavas ūdenīgums bija 47%, Aiviekstes 67%, Gaujas 88%, Salacas 83%, Lielupes 90%, Ventas 79% no normas (1. attēls). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES maijā bija 550 m³/s (par 55 m³/s lielāka nekā 2014. gada maijā), maksimālā pietece 878 m³/s tika novērota 1. maijā, minimālā pietece 394 m³/s – 27. maijā. Daugavā pie Jēkabpils mazāks maija mēneša vidējais ūdens caurplūdums nekā šogad ir bijis tikai 1925., 1948., 1990., 2002. un 2014. gadā.

Lielākajā daļā Latvijas upju maijā bija vērojama upju noteces samazināšanās ar nelielām svārstībām stiprāku lietusgāžu periodos. Mēneša ūdens līmeņu svārstību intervāls pārsvarā bija neliels. Daugavā tas sasniedza 0.8-2.1 m, Aiviekstē 0.7-1.3 m, Lielajā Juglā 0.6 m, Salacā 0.4-0.5 m, Gaujā 0.5-0.7 m, Lielupē 0.3-0.6 m, Ventā 0.5-0.7 m. Gandrīz visu mēnesi bija pārsniegts Aiviekstes palieņu applūšanas līmenis.

Augstākie ūdens līmeņi Daugavā, Pededzē, Aiviekstē, Lielajā Juglā, Mūsā, Svētē, Bērzē un Kurzemes upēs reģistrēti periodā no 1. līdz 4. maijam, bet Gaujā, tās pietekās un Ogrē no 7. līdz 11. maijam (2. attēls). Savukārt jūras ietekmētajās Daugavas, Gaujas un Ventas lejtecēs augstākie ūdens līmeņi sasniegti 16. maijā.

Zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi Rēzeknē, Dubnā, Lielajā Juglā, Lielupē un Mēmelē novēroti periodā no 6. līdz 13. maijam. Tomēr Daugavā, Pededzē, Aiviekstē, Ogrē, Gaujā, Salacā, Svētē, Mūsā, Bērzē un Kurzemes upēs zemākie ūdens līmeņu rādījumi bija trešajā dekādē no 25. līdz 31. maijam. Daugavā kopš 22. – 23. aprīļa turpinājās pavasara palu krišanās fāze, kuras laikā Piedrujas novērojumu stacijā ūdens līmenis pazeminājās par 3 metriem (3. attēls).

  1. attēls. Daugava pie Piedrujas 2015. gada 31. maijā

Zemākā mēneša ūdens temperatūra novērota periodā no 1. līdz 4. maijam. Minimālā ūdens temperatūra maijā Vidzemes upēs bija +6...+10ºC, Latgales un Kurzemes upēs +9...+11ºC, Zemgales upēs +9…+12ºC robežās.

Visvairāk ūdens iesila maija trešajā dekādē periodā no 28. līdz 31. maijam, kad ūdens temperatūra sasniedza Vidzemes upēs +13...+17ºC, Latgales upēs +14...+20ºC, Zemgales upēs +14...+18º C un Kurzemes upēs +11...+18º C.

Maijā upju gultnēs daudzviet sākās veģetācijas attīstība.