KLIMATA PORTĀLS

2006. gada maija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 109%, Aiviekstes 95%, Gaujas 97%, Salacas 56%, Lielupes 78%, Ventas 85% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 51%, Aiviekstes 39%, Gaujas 43%, Salacas 62%, Lielupes 37 %, Ventas 37% no normas.

Latvijas upes šopavasar bija mazūdenīgākas nekā parasti. Augstākie ūdens līmeņi maijā pārsvarā novēroti mēneša sākumā, savukārt zemākie- periodā no 17. līdz 19. maijam.Vairumā upju ūdens līmenis maija otrajā dekādē nokritās zem pirmspalu perioda līmeņa. Kurzemes un Zemgales upju gultnēs šajā laikā daudzviet pie krastiem jau sāka attīstīties ūdensaugi.

Daugavā ūdens līmeņa krišanās turpinājās līdz pat 28. – 29. maijam, savukārt Salacā līdz pat mēneša beigām. Lielupē situācija atšķīrās ar to, ka augstākie līmeņi tika sasniegti maija beigās. Lietainajā periodā, kas sākās 19. maijā līmenis kopumā līdz mēneša beigām cēlās tikai par 10-30 cm, jo mēneša pirmajā pusē novērots sausuma periods.

Ūdens temperatūra 31. maijā Latgales un Vidzemes upēs bija 12-14°, Zemgales un Kurzemes upēs 14-17°.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 564 m3/s, maksimālā pietece 1150 m3/s novērota 1. maijā, minimālā pietece 360 m3/s - 30. maijā.

PN HPD

13.06.2006.