Vizuālie materiāli
KLIMATA PORTĀLS
IZVĒLNE

Publicēts: 15.12.2022.
Atjaunots: 27.06.2024.

Saldus novads

Gaisa temperatūra

2023. gadā vidējā gaisa temperatūra Saldus novadā bija +7,6 °C , šim gadam esot 0,6 °C siltākam par 1991.–2020. gada normu (+7 ºC).

Klimatiskās standarta normas periodā (1991.–2020. gads) Saldus novadā vissiltākais mēnesis ir jūlijs, tā vidējā gaisa temperatūra ir +17,6 ºC. Savukārt visaukstākais gada mēnesis ar vidējo gaisa temperatūru -2,6 ºC ir februāris.

Visā novērojumu periodā visaugstākā gaisa temperatūra reģistrēta Saldus novadam tuvākajā novērojumu stacijā “Saldus” +34.3 ºC (novērota 1994. gada 30. jūlijā). Savukārt viszemākā gaisa temperatūra (-36.2 ºC) meteoroloģisko novērojumu stacijā “Saldus” reģistrēta 1956. gada 1. februārī, līdz ar to ekstremālo gaisa temperatūru amplitūda ir 70.5 ºC.

Nokrišņu daudzums

2023. gadā kopējais nokrišņu daudzums Saldus novadā bija 822,8 mm, šim gadam esot 17,2% mitrākam par 1991.–2020. gada normu (681,5 mm).

Saldus novadā gada nokrišņu daudzums klimatiskās standarta normas periodā ir vidēji 681,5 mm. Mēnešu griezumā visvairāk nokrišņu ir jūlijā (82,4 mm), bet vismazāk – aprīlī, kad kopējais nokrišņu daudzums sasniedz vidēji 35,4 mm.

Salīdzinot klimatisko standarta normu (1991.–2020. gads) ar klimatiskās references periodu (1961.–1990. gads), gada vidējā gaisa temperatūra Saldus novadā paaugstinājusies par 1,2 ºC, bet nokrišņu daudzums palielinājies par 20,7 mm.

Vēja ātrums un virziens

Līdzšinējās normas periodā (1991.–2020. gads) novērojumu stacijā “Saldus” vidējais vēja ātrums ir 3,2 m/s. Vējainākais mēnesis ir janvāris, tā vidējais vēja ātrums ir 3,7 m/s un tas galvenokārt pūš no dienvidrietumiem. Normas periodā mierīgākais vējš ir augustā, tā vidējais vēja ātrums ir 2,6 m/s. Novērojumu stacijā “Saldus” vidēji 3% gada ir bezvējš. Vējainākais gadalaiks ir ziema ar vidējo vēja ātrumu 3,6 m/s.

Vēja virzienu atkārtošanās biežums stacijā "Saldus" un ātruma sadalījums katram virzienam kalendārajos gadalaikos

Ugunsbīstamība

Ugunsbīstamības indekss (UBI) raksturo meža zemsedzes sausumu un laika apstākļu ietekmi uz potenciālu ugunsgrēku izcelšanās bīstamību. Indeksa aprēķinā būtiskākās komponentes ir gaisa temperatūra, relatīvais gaisa mitrums, vēja ātrums un nokrišņu daudzums.

Izmantota Kanādas mežu ugunsbīstamības novērtēšanas sistēma.

Līdzšinējās normas periodā (1991.–2020. gads) novērojumu stacijā “Saldus” vidēji ir 57 dienas gadā ar UBI, kas sasniedz vidējo līmeni vai augstāku. Grafikā attēlotajā novērojumu periodā vismazāk šādu diennakšu bijis 1995. gadā – 9, bet visvairāk 2002. gadā – 76 dienas.

Prognozētās klimata pārmaiņas

Novērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēku un vidi palīdz nākotnes klimata pārmaiņu scenāriji, kas sniedz ieskatu, kā turpmāk var mainīties klimatiskie apstākļi. Pašvaldību apskatos izmantoti Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes piektajā novērtējuma ziņojumā izstrādātie siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas scenāriji RCP 4.5 un RCP 8.5. Scenārijs RCP 4.5 ir SEG emisiju stabilizācijas scenārijs un raksturo vidējas klimata pārmaiņas, savukārt RCP 8.5 scenārijs ir augstu SEG emisiju scenārijs, kas raksturo nozīmīgas klimata pārmaiņas. Detalizētāks klimata pārmaiņu scenāriju apraksts ir pieejams LVĢMC ziņojumā "Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai".

Nākotnes prognozes liecina, ka gada vidējā gaisa temperatūra Saldus novadā turpinās paaugstināties. Gadsimta beigās (2071.–2100. gads), atbilstoši vidēju klimata pārmaiņu scenārijam, gada vidējā gaisa temperatūra sasniegs +9,2 ºC, tas ir, būs par 2,2 ºC augstāka nekā 1991.–2020. gadu periodā. Savukārt nozīmīgu klimata pārmaiņu scenārija gadījumā gada vidējā gaisa temperatūra sasniegs +11,2 ºC, tas ir, būs par 4,2 ºC augstāka nekā mūsdienās.

Būtiski saruks sala dienu skaits – no vidēji 123 sala dienām 1991.–2020. gadu periodā līdz 78 dienām pie vidējām klimata pārmaiņām un līdz vidēji 50 dienām pie nozīmīgām klimata pārmaiņām 2071.–2100. gadu periodā.

Vasaras dienu skaits pieaugs – no vidēji 23 vasaras dienām 1991.–2020. gadu periodā līdz 49 dienām pie vidējām klimata pārmaiņām un līdz vidēji 69 dienām pie nozīmīgām klimata pārmaiņām 2071.–2100. gadu periodā.

Mūsdienās Saldus novadā tropiskās naktis ir bijušas vien atsevišķos gados, vidēji esot mazāk nekā vienai tropiskajai naktij gadā. Pie vidējām klimata pārmaiņām gadsimta beigās prognozētas 2, savukārt pie nozīmīgām klimata pārmaiņām – vidēji 9 tropiskās naktis gadā.

Veģetācijas perioda ilgums no 201 dienas mūsdienās pieaugs līdz 224 vai 245 dienām gadsimta beigās, attiecīgi vidēju vai nozīmīgu klimata pārmaiņu gadījumā.

Saldus novadā karstuma viļņu ilgums pēdējo 30 gadu laikā ir pieaudzis, savukārt aukstuma viļņu – sarucis. Prognozes līdz 21. gadsimta beigām liecina, ka abiem klimatiskajiem indeksiem tendences nemainīsies.

Tiek prognozēts, ka gada nokrišņu summa paaugstināsies, gadsimta beigās sasniedzot 758,6 mm (pieaugums par 77,1 mm) vai pat 778,5 mm (pieaugums par 97 mm), attiecīgi vidēju vai nozīmīgu klimata pārmaiņu gadījumā.

Tāpat pieaugs dienu skaits ar stipriem un ļoti stipriem nokrišņiem.

Ja vidējais sniega segas biezums klimatiskās normas periodā (1991.–2020.) ir 3,3 cm, tad līdz gadsimta beigām tas saruks līdz 1,2 cm vidēju klimata pārmaiņu gadījumā vai 0,5 cm nozīmīgu klimata pārmaiņu gadījumā.

Skaidrojumi

Sala dienas – diennaktis, kuru minimālā gaisa temperatūra ir zem 0 ºC.

Vasaras dienas – diennaktis, kuru maksimālā gaisa temperatūra pārsniedz +25 ºC.

Tropiskās naktis – diennaktis, kuru minimālā gaisa temperatūra pārsniedz +20 ºC.

Veģetācijas perioda ilgums – dienu skaits gadā starp periodiem, kad pirmo un pēdējo reizi novērota diennakts vidējā gaisa temperatūra virs +5 °C vismaz sešas dienas pēc kārtas.

Karstuma viļņu ilgums – dienu skaits gadā, kad vismaz sešas dienas pēc kārtas diennakts maksimālā gaisa temperatūra ir virs references perioda (1961.–1990. gads) 90. procentiles.

Aukstuma viļņu ilgums – dienu skaits gadā, kad vismaz sešas dienas pēc kārtas diennakts minimālā gaisa temperatūra ir zem references perioda (1961.–1990. gads) 10. procentiles.

Dienas ar stipriem nokrišņiem – dienu skaits gadā, kad diennakts nokrišņu daudzums ir virs 10 mm.

Dienas ar ļoti stipriem nokrišņiem – dienu skaits gadā, kad diennakts nokrišņu daudzums ir virs 20 mm.


Lejupielādēt grafiku datus