KLIMATA PORTĀLS

2013. gada jūlija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 111%, Aiviekstes 85%, Gaujas 47%, Lielupes 64%, Ventas 44% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 85%, Aiviekstes 119%, Gaujas 66%, Lielupes 87%, Ventas 73% no normas. Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 287 m³/s, maksimālā pietece 337 m³/s novērota 15. jūlijā, bet minimālā pietece 262 m³/s - 23. jūlijā.

Jūlijā Latvijas upēs bija vērojams vasaras mazūdens periods ar nelielām ūdens līmeņu svārstībām. Daugavā posmā no Piedrujas līdz Jēkabpilij ūdens līmenis jūlijā svārstījās tikai 22 - 46 cm, Gaujā no Velēnas līdz Siguldai 15 - 25 cm, Mēmelē, Mūsā un Lielupes augštecē 24 - 29 cm intervālā.

Zemākie ūdens līmeņi un caurplūdumi Latvijas upēs pārsvarā reģistrēti jūlija trešajā dekādē, bet Latvijas ziemeļaustrumu daļas upēs jūlija otrajā dekādē. Savukārt ūdens līmeņa un caurplūduma mēneša maksimumi Aiviekstē, Dubnā, Gaujas vidustecē, Salacā, Svētē, Mūsā, Mēmelē, Bārtā, Ventā un Abavā sasniegti jūlija sākumā, pārējās upēs pārsvarā ap mēneša vidu vai trešās dekādes sākumā.

Zemākā ūdens temperatūra +15...+19°C robežās novērota periodā no 22. līdz 24. jūlijam, dažviet Kurzemes upēs mēneša sākumā. Savukārt maksimālā ūdens temperatūra +20...+25°C tika sasniegta no 5. - 6. jūlijam vai arī 14. - 15.jūlijā.

  1. attēls. Gauja pie Valmieras 2013. gada 11. jūlijā (foto. L. Kurpniece)