KLIMATA PORTĀLS

2012. gada oktobra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 163%, Aiviekstes 166%, Gaujas 171%, Salacas 198%, Lielupes 133%, Ventas 117% no normas. Oktobrī visvairāk lija Vidzemes augstienē un valsts dienvidrietumu daļā: Siguldā un Liepājā attiecīgi 167 un 145 mm. Sausāks laiks valdīja Latvijas dienvidaustrumu un ziemeļrietumu daļā, kur nokrišņu summa bija tikai 69-77 mm.

Daugavas ūdenīgums bija 153%, Aiviekstes 119%, Gaujas 113%, Salacas 178%, Lielupes 161%, Ventas 56%, no normas. Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 611 m3/s, minimālā pietece 227 m3/s novērota 1. oktobrī, maksimālā pietece 788 m3/s – 18.un 19. oktobrī.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2012. gada oktobrī

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, oktobrī ūdens līmeņa svārstību intervāls upēs palielinājās un sasniedza: Daugavā 1.1-2.1 m, Aiviekstē 1.1-1.5 m, Gaujā 0.5-1.0 m, Lielupē 0.7-0.9 m, Ventā 0,7-1.8 m, Tērvetē, Misā, Bērzē un Svētē 1.2-1.7 m, Lielajā Juglā 2.4 m.

Zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi novēroti periodā no 1. līdz 5. oktobrim. Visvairāk lija oktobra pirmajā pusē, tāpēc upju notece pieauga un tās maksimums Latvijas upēs pārsvarā tika reģistrēts oktobra otrajā dekādē, ziemeļu daļas upēs - mēneša pēdējās dienās. Periodā no 7. līdz 31. oktobrim bija pārsniegts Aiviekstes palieņu applūšanas līmenis. Vienīgi mazajās Latgales upēs augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi novēroti oktobra pirmās dekādes beigās.

2.attēls. Ūdens līmeņu svārstības 2012. gada oktobrī

Augstākā ūdens temperatūra novērota oktobra sākumā: Latgales un Vidzemes upēs +11...+13° C, Kurzemes upēs +12...+13° C, Zemgales upēs +12...+14° C. Turpmāk ūdens pakāpeniski atdzisa. Straujāka ūdens temperatūra pazemināšanās sākās oktobra trešās dekādes otrajā pusē. Zemākā ūdens temperatūra reģistrēta 30. - 31. oktobrī: Vidzemes upēs +1...+3° C, Latgales upēs +1...+5° C, Zemgales upēs +3...+4° C un Kurzemes upēs +4...+5° C robežās.