KLIMATA PORTĀLS

2016. gada aprīļa Latvijas upju režīma apskats

Aprīlī lielākajos Latvijas upju baseinos nokrišņi bija virs normas, izņemot Ventas baseinu, kur nokrišņu daudzums bija ap normu (1. attēls). Visbagātākā ar nokrišņiem bija tieši aprīļa otrā dekāde. Kopumā mēnesī visvairāk nokrišņu bija Vidzemes un Alūksnes augstienēs: Alūksnes NS, Priekuļu NS un Zosēnu NS (74-96 mm). Nokrišņu daudzums aprīlī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 156%, Aiviekstes 179%, Gaujas 163%, Lielupes 191% un Ventas 98% no normas.

  1. attēls. Nokrišņi Latvijas upju baseinos 2016. gada aprīlī

Daugavas ūdenīgums bija 46%, Aiviekstes 54%, Gaujas 76%, Lielupes 39%, Ventas 27% no normas (2. attēls). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES aprīlī bija 912 m3/s, maksimālā pietece 1096 m3/s novērota 22. aprīlī, bet minimālā pietece 604 m3/s 2. aprīlī.

  1. attēls. Vidējie un maksimālie ūdens caurplūdumi 2016. gada aprīlī

Daugavā minimālais ūdens līmenis bija aprīļa sākumā, Nokrišņu ietekmē 2. dekādē ūdens līmenis pakāpeniski paaugstinājās un maksimālais līmenis tika sasniegts 21.-22. aprīlī (3. attēls). Daugavas baseina upēs minimālais ūdens līmenis bija 12.-13. aprīlī, bet maksimālais ūdens līmenis galvenokārt mēneša beigās. Līdzīga situācija bija vērojama arī Lielupē un Ventā, un to baseina upēs. Vidzemes upēs minimālais ūdens līmenis bija 13. aprīlī, savukārt maksimālais ūdens līmenis periodā no 14.- 21. aprīlim.

  1. attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2016. gada aprīlī

Ūdens temperatūra Zemgales upēs bija +6...+10°C, Vidzemes upēs +3...+8°C, Latgales upēs +4...+9°C un Kurzemes upēs +6...+9°C.

  1. attēls. Ventas Rumba Kuldīgā 2016. gada 30. aprīlī (foto I.Rudlapa)