KLIMATA PORTĀLS

2007. gada novembra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums upju baseinos Latvijas teritorijā bija: Daugavas baseinā 115%, Aiviekstes 119%, Gaujas 116%, Salacas 132%, Lielupes 122%, Ventas 117% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 51%, Aiviekstes 96%, Gaujas 82%, Salacas 122%, Lielupes 97%, Ventas 96% no normas.

Novembrī lielākajās Latvijas upēs izteikti lietus uzplūdieni netika novēroti. Vairāk nokrišņu reģistrēts pirmajā un trešajā dekādē. Upju noteces svārstības noteica ne vien nokrišņu daudzums, bet arī gaisa temperatūras izmaiņas, jo periodi ar pozitīvām diennakts temperatūrām mijās ar neliela sala periodiem.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi gandrīz visās upēs novēroti novembra beigās, kad upju noteci palielināja gan sniega kušanas, gan lietus ūdeņi. Savukārt zemākie ūdens līmeņi pārsvarā novēroti mēneša pirmajās dienās, izņemot Daugavu, kur minimālie ūdens līmeņi un caurplūdumi reģistrēti periodā no 19. līdz 22. novembrim.

Krasākās ūdens līmeņa maiņas novembrī reģistrētas Bārtā. Mēneša ūdens līmeņu svārstību

intervāls Bārtā pie Dūkupjiem sasniedza 1,9 m, Lielajā Juglā pie Zaķiem 1,7 m, Aiviekstē pie Lubānas 1,3 m, Ventā 0,7- 1,1 m, Lielupē 0,7-0,9 m.

Daugavā ūdens līmeņu svārstību intervāls novembrī sasniedza 0,2-0,5 m. Vidējā pietece Pļaviņu HES bija 399 m³/s, maksimālā pietece 396 m³/s novērota 30. novembrī, minimālā pietece 271 m³/s – 1. novembrī.

Augstākā ūdens temperatūra upēs novērota mēneša sākumā, kad rīta stundās ūdens bija +5...+8 grādus silts. Savukārt zemākā ūdens temperatūra pārsvarā bija laikā no 15. līdz 18. novembrim. Daugavā Piedrujas Krāslavas posmā, Gaujā, Amatā , Mēmelē un Mūsā ūdens temperatūra bija ap 0° C, Lielupē un Kurzemes upēs +1...+2 ° C robežās.

Turpmāk līdz trešās dekādes vidum ūdens iesila par 1 līdz 2 grādiem, bet mēneša beigās atkal pazeminājās. 30.novembrī ūdens temperatūra Latgales upēs bija 0...+1°, Vidzemes un Zemgales upēs +1...+2°, Kurzemes upēs +3..+4° robežās.

Daugavas augštecē novembra pirmajā un otrajā dekādē bija vērojama pirmatnējo ledus formu veidošanās ar pārtraukumiem siltākās dienās. 30. novembrī pie Suražas pilsētas Baltkrievijā izveidojās ledstāve ar lāsmeņiem. Latvijā reta vižņu iešana un piesalas otrās un trešās dekādes beigās novērotas Daugavā pie Piedrujas un Gaujas augštecē.

PN HPD

11.12.2007.