KLIMATA PORTĀLS

2007. gada augusta Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums upju baseinos Latvijas teritorijā bija: Daugavas baseinā 66%, Aiviekstes 54%, Gaujas 104%, Salacas 114%, Lielupes 102%, Ventas 129% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 46%, Aiviekstes 54%, Gaujas 47%, Salacas 55%, Lielupes 66%, Ventas 114% no normas.

Nokrišņu daudzums Latvijas teritorijā pirmajās divās augusta dekādēs bija neliels. Mēneša sākumā visstiprāk lija Zemgales dienviddaļā, savukārt otrajā dekādē – Kurzemes ziemeļdalā. Visvairāk lietus ūdeņu upju baseini saņēma 3. dekādē, kad vietām nolija 90-95% no kopējās mēneša nokrišņu summas.

Augusta pirmajās dienās gandrīz visās upēs reģistrēti mēneša augstākie ūdens līmeņi. Atšķirīga situācija izveidojās Vidzemes upēs: L. Juglā, Ogrē, Amatā, Gaujas lejtecē un Salacā, kur stiprs lietus izraisīja ūdens līmeņu paaugstināšanos mēneša beigās.

Viszemāk ūdens līmenis Bārtā nokritās otrās dekādes sākumā, savukārt Aiviekstē, Gaujā, Salacā, Ventā un arī vairākās Zemgales upēs – otrās dekādes beigās un trešās dekādes sākumā, bet Daugavā un Dubnā – mēneša beigās.

Izteikti lietus uzplūdi augustā Latvijas upēs netika novēroti. Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls bija: Bārtā 0,7-1,1 m, Ventā un Lielupē 0,4-0,8 m, Aiviekstē, Ogrē un Amatā 0,5-0,6 m, Gaujā 0,2-0,6 m, Salacā 15-20 cm.

Daugavā ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls sasniedza tikai 12-28 cm. Vidējā pietece Pļaviņu HES bija 159 m³/s, maksimālā pietece 184 m³/s novērota 2. augustā, minimālā pietece 142 m³/s – 29.-31. augustā.

Daugavas režīms šī gada augustā ļoti atšķīrās no iepriekšējā gada, jo vasaras mazūdens periods turpinājās visu mēnesi. 2007. gada augusta minimālais ūdens līmenis Daugavā pie Daugavpils bija par 14 cm un pie Jēkabpils par 4 cm augstāks, turpretī maksimālais līmenis attiecīgi par 3,0 m un 1,7 m zemāks nekā 2006. gada augustā.

Mēneša sākumā ūdens temperatūra Vidzemes upēs bija +14...+17° C, Latgales upēs +17...+19° C, Zemgales upēs +15...+20°, Kurzemes upēs +16...+19° C robežās.

Augstākā ūdens temperatūra upēs novērota augusta vidū, periodā no 11. līdz 17. augustam, kad rīta stundās ūdens temperatūra Vidzemes upēs sasniedza +18...+23° C, Latgales un Zemgales upēs +22...+24°, Kurzemes upēs +21...+22° C.

Augusta trešās dekādes otrajā pusē ūdens sāka samērā strauji atdzist un 31. augustā ūdens temperatūra Vidzemes upēs bija tikai +12...+15° C, Latgales upēs +14...+17° C, Zemgales upēs +14...+19° C un Kurzemes upēs +14...+17° C robežās.

PN HPD

18.08.2007.