KLIMATA PORTĀLS

2006. gada aprīļa Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 79%, Aiviekstes 68%, Gaujas 71%, Salacas 68%, Lielupes 50%, Ventas 70% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 68%, Aiviekstes 67%, Gaujas 66%, Salacas 85%, Lielupes 67 %, Ventas 71% no normas.

Latvijas rietumu daļas upēs ledus iešana jau bija sākusies marta beigās. Laikā no 1. līdz 4. aprīlim ledus uzlūšana turpinājās Abavas un Ventas lejtecēs, kā arī Lielupē posmā no Staļģenes līdz lejtecei. Vienlaikus ledus sāka iet arī valsts austrumu puses upju straujākajos posmos. Gaujas un Salacas lejtecēs iešana sākās 5. aprīlī, Daugavā no 6. līdz 8. aprīlim, visvēlāk – 10. aprīlī Gaujas un Daugavas augštecēs.

Tā kā ledus šogad bija biezāks nekā parasti, bet ūdens līmenis samērā zems, ledus iešanas laikā daudzviet veidojās ledus sastrēgumi. Vietām applūda zemākās palienes, tomēr plaši applūdumi netika novēroti. 6. aprīlī ledus sastrēgums izveidojās Ogres lejtecē un paaugstināja līmeni par 1,8 m, savukārt Daugavā vislielākais sastrēgums izveidojās 9. aprīļa vakarā Aiviekstes grīvas rajonā un paaugstināja ūdens līmeni pie Zeļķiem par 2,9 m.

Augstākie līmeņi Latvijas pārsvarā bija 1-2 m zemāki par normu. Vietās, kur strauju līmeņa celšanos izraisīja ledus sastrēgumi, piemēram, Bārtā pie Dukupjiem, Lielupē pie Mežotnes, Ogrē pie Lielpēčiem, Salacā pie Lagastes, maksimālie palu līmeņi bija tuvi vidējiem ilggadējiem.

Pavasara palu maksimālie līmeņi Kurzemes un Zemgales upēs pārsvarā reģistrēti laikā no 31. marta līdz 4. aprīlim. Vidzemes un Latgales upēs maksimums iestājās vēlāk: laikā no 5. līdz 11. aprīlim, savukārt Daugavā no 17. līdz 20. aprīlim. Turpmāk līdz pat mēneša beigām ūdens līmenis upēs pakāpeniski pazeminājās. Vienīgi Daugavā mēneša minimālie līmeņi novēroti 1. aprīlī pirms ledus iešanas, turpretī citās upēs zemākie līmeņi reģistrēti 30. aprīlī, kad lielākie palu ūdeņi jau bija aizplūduši.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 1357 m3/s, minimālā pietece 338 m3/s novērota 1. aprīlī, maksimālā pietece 2000 m3/s - 19. aprīlī.

Pēc ledus iziešanas upju ūdeņi sāka iesilt. Ūdens temperatūra aprīļa beigās Latgales un Vidzemes upēs paaugstinājās līdz 8-10°, savukārt Kurzemes un Zemgales upēs līdz 10-12°.

PN HPD

17.05.2006