KLIMATA PORTĀLS

2007. gada februāra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums februārī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 85%, Aiviekstes 86%, Gaujas 77%, Salacas 72%, Lielupes 104%, Ventas 85% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 174%, Aiviekstes 108%, Gaujas 137%, Salacas 166%, Lielupes 165%, Ventas 116% no normas.

Februārī hidrometeoroloģiskie apstākļi bija ziemai raksturīgi. Gaisa vidējā temperatūra bija 3º zemāka par normu. Upēs turpinājās ledstāves veidošanās, upju notece samazinājās. Ledus sega upēs izveidojās laikā no 25. janvāra līdz 10. februārim, tomēr atsevišķos straujākos posmos tikai februāra trešās dekādes sākumā.

Daugavā februāra sākumā ledus sega bija vērojama tikai posmā no Pļaviņu ūdenskrātuves līdz Jēkabpilij un upes augšteces posmā. Savukārt no Vitebskas līdz Jersikai vēl turpinājās intensīva vižņu iešana.

Aizsalšanas laikā Daugavā producējās liels vižņu daudzums. Ledstāve veidojās pretēji upes tecējumam, sākot no Pļaviņu ūdenskrātuves. Visā upes posmā no Pļaviņu ūdenskrātuves augšdaļas līdz Polockai, vižņu masas paaugstināja ūdens līmeni par 1,3 līdz 2,9 m.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES februārī bija 538 m³/s, maksimālā pietece 698 m³/s novērota 6. februārī, minimālā 437 m³/s - 14. februārī .

Augstākie ūdens līmeņi upēs tika novēroti februāra pirmajā dekādē, zemākie pārsvarā mēneša beigās. Daugavā vairākos posmos zemākie līmeņi reģistrēti pirmajā dekādē.

Februāra beigās ledus biezums upēs pārsvarā bija 10-20 cm plānāks nekā parasti šai laikā, tomēr atsevišķos posmos, piemēram Daugavā pie Jēkabpils tā biezums pārsniedza vidējo par 13 cm. Daugavā posmā no Suražas līdz Jersikai ledus bija 7-28 cm, no Jēkabpils līdz Pļaviņām 44-55 cm, Gaujā 20-38 cm, Lielupē 18-32 cm, Aiviekstē 12-27 cm, Ogrē 23 cm, Lielajā Juglā 39 cm, Svētē 27 cm, Abavā 20 cm biezs. Kurzemes upēs ledus sega pārsvarā bija nepilna.

Sniega rezerves upju baseinos februāra beigās bija 30-40% mazākas par normu. Sniega segas biezums Daugavas baseinā bija 19-35 cm, Aiviekstes 18-39 cm, Gaujas 17-24 cm, Lielupes 11-24 cm, Ventas 11-20 cm.

2007. gada 25. martā

PN Hidroloģisko prognožu daļa

Tālr. 7032615