KLIMATA PORTĀLS

2006. gada februāra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu kopējais daudzums februārī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 56%, Aiviekstes 57%, Gaujas 54%, Salacas 55%, Lielupes 85%, Ventas 61% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 55%, Aiviekstes 30%, Gaujas 58%, Salacas 68%, Lielupes 18%, Ventas 24% no normas.

Kurzemē un Zemgalē tikai 1. un 2. februārī novērota pozitīva diennakts vidējā gaisa temperatūra, savukārt Latgalē un Vidzemē visu mēnesi pieturējās sals. Upēs iestājās ziemas mazūdens periods, bija vērojamas nelielas ūdens līmeņu svārstības.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES janvārī bija 153 m³/s, maksimālā pietece 171 m³/s novērota 1. februārī, minimālā 143 m³/s - 9. februārī .

Februārī ledus biezums pieauga lēnāk kā janvārī. Atsevišķos posmos, piemēram, Daugavā pie Krāslavas, visu mēnesi bija vērojamas tikai piesalas. Kurzemes upēs un straujākos Vidzemes un Latgales upju posmos ledus sega pārsvarā bija nepilna.

Mēneša beigās ledus biezums Daugavā no Piedrujas līdz Jēkabpilij bija 44-57 cm, Pļaviņu ūdenskrātuvē 53-55 cm, Aiviekstē 35-55 cm, Gaujas augštecē 54 cm, vidustecē un lejtecē ap 40 cm, Ogres lejtecē 38-42 cm, Lielupē 30- 35 cm, Mūsā un Mēmelē 42-44 cm, Ventas lejtecē 35 cm, Abavā 15 cm.

PN HPD

Tālr. 7032615