KLIMATA PORTĀLS

2011. gada decembra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 119%, Aiviekstes 126%, Gaujas 187%, Salacas 212%, Lielupes 166%, Ventas 200% no normas. Decembrī visvairāk lija valsts rietumu daļā (Ventspilī 148 mm, Liepājā 144 mm) un Vidzemes ziemeļrietumos (Salacgrīvā 146 mm). Savukārt mazākais nokrišņu daudzums (37-50 mm) reģistrēts Piedrujā, Rīgā un Daugavpilī.

Daugavas ūdenīgums bija 113%, Aiviekstes 75%, Gaujas 137%, Salacas 204% Lielupes 137%, Ventas 350%, no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2011. gada decembrī

Visvairāk lija mēneša pirmajās divās dekādēs. Periodi ar vislielāko nokrišņu daudzumu bija no 2. līdz 4. un no 17. līdz 19. decembrim. Mēneša zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi Latvijas upēs pārsvarā tika novēroti laikā no 1. līdz 3. decembrim. Tomēr dažās upēs ūdens līmeņi viszemāk nokritās trešajā dekādē: Zilupē, Tirzā, Amatā periodā no 24. līdz 26. decembrim un Bārtā – 31. decembrī.

Nokrišņu ietekmē ūdens līmeņu paaugstināšanās Latvijas austrumu un centrālās daļas upēs pārsvarā bija pakāpeniska un ilgstoša. Turpretī Kurzemes upēs un mazajās Vidzemes upēs decembra pirmajā dekādē ūdens līmeņi strauji paaugstinājās un turpmāk svārstījās atkarībā no nokrišņu daudzuma un temperatūras svārstībām.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 442 m3/s, minimālā pietece 224 m3/s novērota 1. decembrī, maksimālā pietece 618 m3/s - 26. decembrī.

  1. attēls. Hidrometeoroloģisko elementu kompleksais grafiks Daugavai

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls Ventā sasniedza 2,2-3,2 m, Bārtā 2,5-3,2 m, Imulā, Irbē, Užavā, Rīvā, Ciecerē, Svētē, Durbē un Bērzē 1,5 –2,1 m, Lielajā Juglā 1,4 m, Aiviekstē 1,1-1,2 m, Daugavā 0,9-1,8 m, Gaujā 0,8-1,3 m, Lielupē 0,5-1,1 m.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi dažās upēs, piemēram, Bārtā, Durbē, Ciecerē, Imulā, Abavā, Rīvā, Amatā novēroti periodā no 7. līdz 15. decembrim, tomēr vairumā Latvijas upju decembra maksimumi sasniegti laikā no 20. līdz 27. decembrim. Periodā no 19. līdz 25. decembrim bija pārsniegts Aiviekstes palieņu applūšanas līmenis.

  1. attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2011. gada decembrī

Decembris šogad bija vējains. 26. un 27. decembrī piekrastē vēja brāzmas sasniedza stipras vētras spēku (līdz 25-26 m/s) un izraisīja vējuzplūdus Rīgas līcī ietekošo upju grīvās. Ūdens līmenis Gaujā pie Carnikavas paaugstinājās līdz atzīmei 1,46 m BS, Daugavā Andrejostā 1,36 m BS, Ķīšezerā 1,27 m BS, Lielupes grīvā 1,23 m BS un izraisīja īslaicīgu zemāko palieņu applūšanu Gaujas, Daugavas un Lielupes grīvu posmos. Salacas grīvā 26. decembrī, bet Daugavas, Lielupes, Rojas grīvās un arī Ķīšezerā 2011. gada 27. decembrī novēroti gada augstākie ūdens līmeņi.

Nepastāvīgās ziemas dēļ Kurzemes upēs šogad nebija izteikts pavasara palu maksimums. Vairākās upēs vai to posmos (Durbē, Rīvā, Užavā, Ventā pie Vārdavas ietekas) 2011. gada augstākie ūdens līmeņi tika sasniegti decembrī.

Vidējā gaisa temperatūra decembrī bija 4,5 grādus virs ilggadīgās normas. Līdz ar to arī ūdens bija siltāks nekā parasti. Ūdens temperatūra upēs decembrī svārstījās 3-4 grādu intervālā. Augstākās ūdens temperatūras vērtības +3...+6°C tika novērotas decembra pirmajās dienās. Savukārt zemākās ūdens temperatūras reģistrētas periodā no 23. līdz 26. decembrim. Mēneša minimālā ūdens temperatūra Kurzemes un Zemgales upēs bija +1...+2°C, Latgales un Vidzemes upēs 0...+1°C robežās.

Apmēram mēnesi vēlāk par normu, laikā no 23. līdz 25. decembrim, Daugavā no Veļižas līdz Piedrujai, Rēzeknē un Dubnā parādījās sākotnējās ledus formas.

PN HMPD

10.01.2012.