KLIMATA PORTĀLS

2008. gada decembra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums upju baseinos Latvijas teritorijā bija: Daugavas baseinā 84%, Aiviekstes un Gaujas 98%, Salacas 76%, Lielupes 122%, Ventas 80% no normas. Lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts decembra pirmajā dekādē. Mēneša vidējā gaisa temperatūra bija 2-3 grādus augstāka par normu. Diennakts vidējā gaisa temperatūra pazeminājās zem 0 grādiem austrumu daļā 5. decembrī, centrālajā daļā 8. decembrī, rietumos pārsvarā tikai 14. decembrī, Trešās dekādes sākumā vairākas dienas gaisa temperatūra visā Latvijā paaugstinājās virs 0°.

Daugavas ūdenīgums novembrī bija 162%, Aiviekstes 203%, Gaujas 237%, Salacas 180%, Lielupes 126%, Ventas 137% no normas.

  1. attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2008. gada decembrī

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi vairumā Latvijas upju novēroti laikā no 1. līdz 10. decembrim. 2. decembrī Lielajā Juglā un Ogrē, bet 3. decembrī Rūjā tika sasniegts 2008. gada augstākais ūdens līmenis.

Visu decembra mēnesi ūdens līmeņi Aiviekstē pārsniedza zemākos palieņu applūšanas līmeņus. Lielajā Juglā pie Zaķiem zemākās palienes bija applūdušas no 1. līdz 8. decembrim.

Zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi Zemgales un Kurzemes upēs novēroti laikā no 17. līdz 22. decembrim, savukārt Latgales un Vidzemes upēs – no 27. līdz 31.decembrim.

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls Lielajā Juglā sasniedza 3,6 m, Bārtā 1,8-1,9 m, Aiviekstē 1,4-1,8 m, Ventā 1,1-1,5 m, Ogrē 0,7-1,5 m, Gaujā 0,6-1,5 m, Lielupē 0,7-0,9 m un Salacā 0,6-0,7 m.

Daugavā zemākie ūdens līmeņi un caurplūdumi reģistrēti laikā no 26. līdz 31. decembrim, savukārt maksimālie ūdens līmeņi un caurplūdumi – no 9. līdz 12. decembrim. Vienīgi Baltkrievijā pie Polockas ledus sablīvējuma rezultātā augstākais līmenis sasniegts 31. decembrī. Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls bija 1,1-2,4 m.

Vidējā pietece Pļaviņu HES decembrī bija 680 m³/s, maksimālā pietece 1016 m³/s novērota 10. decembrī, minimālā pietece 274 m³/s - 31. decembrī.

Latvijas upēs vissiltākais ūdens +2...+5° C robežās pārsvarā bija laikā no 1.līdz 4. decembrim, Daugavā no 7. līdz 10. decembrim. Savukārt mēneša otrajā pusē ūdens temperatūra valsts austrumu un centrālās daļas upēs noslīdēja līdz 0° C, Kurzemes upēs 30. decembrī līdz +1° C.

Decembra pirmajā dekādē visas upes bija brīvas no ledus. Ledus veidošanās upēs sākās 3-4 nedēļas vēlāk par normu. Sākotnējās ledus formas Latgales un Vidzemes upēs parādījās periodā no 14. līdz 18. decembrim, Zemgales upēs no 17. līdz 25. decembrim, Kurzemes ziemeļu daļas upēs 29. decembrī.

Nepilna ledstāve visagrāk, laikā no 23. līdz 27. decembrim, izveidojās Pļaviņu ūdenskrātuvē un Daugavas augštecē. Mēneša pēdējās dienās nepilna ledus sega izveidojās arī Daugavā pie Krāslavas un Lielupes lēnākajos posmos.

PN HPD

15.01.2009.