KLIMATA PORTĀLS

2012. gada novembra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 186%, Aiviekstes 202%, Gaujas 126%, Salacas 96%, Lielupes 134%, Ventas 91% no normas. Lietainākās bija novembra pirmā un trešā dekāde, visvairāk lija Latgalē (Lubānā un Pļaviņās 119-127 mm). Savukārt mazākais nokrišņu daudzums (53-61 mm) reģistrēts Zemgales un Kurzemes dienviddaļā Saldū, Bauskā un Dobelē.

Daugavas ūdenīgums bija 245%, Aiviekstes 232%, Gaujas 201%, Salacas 174%, Lielupes 250%, Ventas 158% no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2012. gada novembrī

Zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi lielākajā daļā Latvijas upju novēroti laikā no 1. līdz 3. novembrim. Mēneša pirmajās dienās upēs sākās lietus uzplūdiens, kas maksimumu sasniedza pirmās dekādes beigās vai otrās dekādes sākumā. Vidzemes, Kurzemes un pārsvarā arī Latgales upēs šajā laikā novēroti novembra augstākie ūdens līmeņi un lielākie caurplūdumi. Visu mēnesi bija applūdušas Aiviekstes palienes, periodā no 6. līdz 12. novembrim arī Lielās Juglas zemākās palienes.

Novembra trešās dekādes otrajā pusē Latgales, Zemgales, Kurzemes un Vidzemes dienvidrietumu daļas upēs sākās otrs lietus uzplūdiens. Dubnā, Bērzē, Svētē, Viesītē un Mūsā ūdens līmeņa celšanās bija ļoti strauja un mēneša maksimums novērots 30. novembrī. Atšķirīga situācija veidojās Latvijas ziemeļu daļā, kur novembra beigās iestājās sals un izveidojās sniega sega. Līdz ar to Latvijas ziemeļu daļas upēs novembra beigās bija vērojamas nelielas līmeņu svārstības. Vairākās upēs: Pededzē, Ogrē, Lielajā Juglā, Bērzē, Svētē, Viesītē, Mēmelē un Lielupes augštecē ūdens līmeņi viszemāk nokritās periodā no 23. līdz 30. novembrim.

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls Ventā sasniedza 1,0-1,8 m, Bārtā 1,4-1,7 m, Lielajā Juglā 2,5 m, Ogrē 0,9-1,3 m, Aiviekstē 1,3-1,9 m, Daugavā no Piedrujas līdz Jēkabpilij 1,4-3,3 m, Gaujā 0,9-1,3 m, Lielupē 0,9-1,4 m.

2.attēls. Ūdens līmeņu svārstības 2012. gada novembrī

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 1214 m3/s, maksimālā pietece 1732 m3/s novērota 14. novembrī, minimālā pietece 616 m3/s - 21. novembrī. Daugavā pie Jēkabpils šī gada novembra vidējais ūdens līmenis par 67 cm pārsniedza ilggadīgi vidējo novembra līmeni un bija tikai 14 cm zemāks nekā 2009. gada novembrī.

  1. attēls. Hidrometeoroloģisko elementu kompleksais grafiks Daugavai

Ūdens temperatūra novembrī bija augstāka par normu. Augstākā ūdens temperatūra +4...+7°C robežās pārsvarā novērota novembra pirmajā dekādē, vietām Vidzemes, Zemgales un Kurzemes upēs ap mēneša vidu. Mēneša zemākā ūdens temperatūra +3...+4°C robežās Zemgales un dažās Kurzemes upēs novērota 1. novembrī, pārējās upēs novembra trešās dekādes vidū vai mēneša beigās.