KLIMATA PORTĀLS

2015. gada aprīļa Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums aprīlī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 149%, Aiviekstes 185%, Gaujas 181%, Salacas 184%, Lielupes 92%, Ventas 192% no normas. Lielākais nokrišņu daudzums (81 - 98 mm) reģistrēts Kuldīgā, Siguldā, Alūksnē un Stendē, savukārt mazākais (38 - 46 mm) Dobelē un Daugavpilī.

Daugavas ūdenīgums bija 46%, Aiviekstes 77%, Gaujas 80%, Lielupes 49%, Ventas 47% no normas (1.attēls). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES aprīlī bija 970 m³/s, maksimālā pietece 1032 m³/s novērota 23. aprīlī, minimālā pietece 743 m³/s novērota 1. aprīlī.

Vairāk lija aprīļa sākumā un otrajā dekādē, bet trešajā dekādē laiks pārsvarā bija sauss, lietus atsākās mēneša beigās, sevišķi stipras lietusgāzes bija Kurzemē 27. un 28. aprīlī.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie mēneša caurplūdumi liekākajā daļā Latvijas upju novēroti periodā no 2. līdz 8. aprīlim (2.attēls), bet Dubnā, Rēzeknē, Pededzē, Salacā, Rūjā un Užavā periodā no 16. līdz 18. aprīlim. Savukārt Daugavā laikā no 21. līdz 23. aprīlim tika sasniegts 2015. gada pavasara palu maksimums (3.attēls).

  1. attēls. Palu maksimālais ūdens līmenis Daugavā pie Piedrujas 2015. gada 22. aprīlī

Šī gada aprīļa mēneša augstākais ūdens līmenis Daugavā pie Daugavpils un Jēkabpils bija visā ilggadīgajā novērojumu periodā trešais zemākais pēc 2003. un 2014. gadā reģistrētajiem.

Zemākie mēneša ūdens līmeņi Daugavā un arī jūras ietekmētajās Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas lejtecēs novēroti 1. aprīlī, Dubnā un Rēzeknē ap mēneša vidu, bet pārējās Latvijas upēs periodā no 27. līdz 30. aprīlim.

Ūdens līmeņu mēneša svārstību amplitūda Daugavā sasniedza 0.6–1.5 m, Lielajā Juglā 1.9 m, Aiviekstē 0.6-0.8 m, Gaujā 0.6-1.0 m, Lielupē 0.5-1.2 m, Ventā 0.6-1.3 m, Bērzē, Misā un Svētē 1.3-1.6 m. Visu mēnesi bija pārsniegts Aiviekstes palieņu applūšanas līmenis.

Zemākā ūdens temperatūra reģistrēta periodā no 1. līdz 7. aprīlim, kad ūdens temperatūra Vidzemes upēs bija +2...+4°C, Latgales upēs +3...+5°C, Zemgales upēs un Kurzemes upēs +4...+6°C robežās.

Turpmāk ūdens pakāpeniski iesila un mēneša beigās ūdens temperatūra Vidzemes upēs sasniedza +8...+13°C, Latgales upēs +10...+14°C, Zemgales upēs +11...+15°C un Kurzemes upēs +9...+13°C.