KLIMATA PORTĀLS

2011. gada oktobra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 70%, Aiviekstes 87%, Gaujas 97%, Salacas 78%, Lielupes 53%, Ventas 84% no normas. Oktobrī visvairāk lija valsts dienvidrietumu daļā: Liepājā un Rucavā attiecīgi 83 un 95 mm. Samērā liels nokrišņu daudzums (71-74 mm) reģistrēts arī Siguldā un Kuldīgā. Sausāks laiks valdīja Latvijas dienvidaustrumu, dienvidu daļā, kur nokrišņu summa bija tikai 25-31 mm.

Daugavas ūdenīgums bija 48%, Aiviekstes 44%, Gaujas 63%, Salacas 62%, Lielupes 42%, Ventas 83%, no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2011. gada oktobrī

Oktobrī Latvijas upēs pārsvarā turpinājās mazūdens periods ar nelielām ūdens līmeņu svārstībām. Lielākajās upēs ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls bija mazs: Daugavā, Aiviekstē, Dubnā, Lielupes augštecē, Mēmelē un Mūsā 0,1-0,2 m, Gaujā, Tirzā, Amatā, Salacā, Ogrē, Misā, Svētē, Ventā un Abavā 0,2-0,6m, Lielajā Juglā 1,0 m. Krasākas ūdens līmeņu maiņas reģistrētas jūras ietekmētajās upju lejtecēs. Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls Daugavas, Lielupes un Gaujas grīvu posmos sasniedza 0,8-0,9 m, savukārt Baltijas jūrā ietekošajās mazajās upēs Rīvā un Užavā 1,0-1,2 m, bet Durbē 1,5 m.

Zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi lielākajā daļā upju novēroti periodā no 1. līdz 8. oktobrim, Daugavas un Lielupes grīvu posmos - 18. oktobrī, Dubnā, Rēzeknē, Aiviekstē, Gaujas lejtecē, Lielupes augštecē un Mūsā – laikā no 23. līdz 31. oktobrim.

Nokrišņi un stipri vēji izraisīja straujāku ūdens līmeņu paaugstināšanos oktobra pirmās dekādes beigās un otrās dekādes pirmajā pusē. Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi tikai Rēzeknē, Dubnā, Mūsā un Lielupes augštecē reģistrēti mēneša pirmajās dienās. Vairumā Latvijas upju augstākie ūdens līmeņi tika novēroti periodā no 11. līdz 16. oktobrim, bet Daugavā un Ventā - trešās dekādes pirmajā pusē.

2.attēls. Ūdens līmeņu svārstības 2011. gada oktobrī

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 207 m3/s, maksimālā pietece 233 m3/s novērota 26.

oktobrī, minimālā pietece 183 m3/s - 9. oktobrī.

  1. attēls. Hidrometeoroloģisko elementu kompleksais grafiks Daugavai

Augstākā ūdens temperatūra bija oktobra sākumā: Latgales, Zemgales un Kurzemes upēs +12...+15° C, Vidzemes upēs +12...+14° C. Turpmāk ūdens pakāpeniski atdzisa, minimālās temperatūras vērtības sasniedzot periodā no 27. līdz 29. datumam. Zemākā mēneša ūdens temperatūra Latgales upēs bija +3...+5° C, Vidzemes un Zemgales upēs +3...+6° C, Kurzemes upēs +5...+6° C robežās.