Vizuālie materiāli
KLIMATA PORTĀLS
IZVĒLNE

Publicēts: 15.12.2022.
Atjaunots: 05.04.2023.

Varakļānu novads

Gaisa temperatūra

2022. gadā vidējā gaisa temperatūra Varakļānu novadā bija +6,9 °C , šim gadam esot 0,4 °C siltākam par 1991.-2020. gada normu (+6,5 ºC).

Klimatiskās standarta normas periodā (1991.-2020. gads) Varakļānu novadā vissiltākais mēnesis ir jūlijs, tā vidējā gaisa temperatūra ir +18,1 ºC. Savukārt visaukstākie gada mēneši ar vidējo gaisa temperatūru -4,1 ºC ir janvāris un februāris.

Visā novērojumu periodā visaugstākā gaisa temperatūra reģistrēta Varakļānu novadam tuvākajā novērojumu stacijā “Madona” +34 ºC (novērota 2006. gada 9. jūlijā). Savukārt viszemākā gaisa temperatūra (-35.7 ºC) meteoroloģisko novērojumu stacijā “Madona” reģistrēta 1978. gada 31. decembrī, līdz ar to ekstremālo gaisa temperatūru amplitūda ir 69.7 ºC.

Nokrišņu daudzums

2022. gadā kopējais nokrišņu daudzums Varakļānu novadā bija 690,9 mm, šim gadam esot 5% mitrākam par 1991.-2020. gada normu (656,9 mm).

Varakļānu novadā gada nokrišņu daudzums klimatiskās standarta normas periodā ir vidēji 656,9 mm. Mēnešu griezumā visvairāk nokrišņu ir jūnijā (73,9 mm), bet vismazāk – aprīlī, kad kopējais nokrišņu daudzums sasniedz vidēji 34,9 mm.

Salīdzinot klimatisko standarta normu (1991.-2020. gads) ar klimatiskās references periodu (1961.-1990. gads), gada vidējā gaisa temperatūra Varakļānu novadā paaugstinājusies par 1,2 ºC, bet nokrišņu daudzums palielinājies par 22 mm.

Vēja ātrums un virziens

Līdzšinējās normas periodā (1991. - 2020. gads) novērojumu stacijā “Madona” vidējais vēja ātrums ir 2,3 m/s. Vējainākie mēneši ir janvāris, marts un decembris, to vidējais vēja ātrums ir 2,6 m/s un tas galvenokārt pūš no dienvidrietumiem (janvārī un martā) un dienvidiem (decembrī). Normas periodā mierīgākais vējš ir augustā, tā vidējais vēja ātrums ir 1,7 m/s. Novērojumu stacijā “Madona” vidēji 13,5% gada ir bezvējš. Vējainākais gadalaiks ir ziema ar vidējo vēja ātrumu 2,6 m/s.

Vēja virzienu atkārtošanās biežums stacijā "Madona" un ātruma sadalījums katram virzienam kalendārajos gadalaikos

Prognozētās klimata pārmaiņas

Novērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēku un vidi palīdz nākotnes klimata pārmaiņu scenāriji, kas sniedz ieskatu, kā turpmāk var mainīties klimatiskie apstākļi. Pašvaldību apskatos izmantoti Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes piektajā novērtējuma ziņojumā izstrādātie siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas scenāriji RCP 4.5 un RCP 8.5. Scenārijs RCP 4.5 ir SEG emisiju stabilizācijas scenārijs un raksturo vidējas klimata pārmaiņas, savukārt RCP 8.5 scenārijs ir augstu SEG emisiju scenārijs, kas raksturo nozīmīgas klimata pārmaiņas. Detalizētāks klimata pārmaiņu scenāriju apraksts ir pieejams LVĢMC ziņojumā "Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai".

Nākotnes prognozes liecina, ka gada vidējā gaisa temperatūra Varakļānu novadā turpinās paaugstināties. Gadsimta beigās (2071.-2100. gads), atbilstoši vidēju klimata pārmaiņu scenārijam, gada vidējā gaisa temperatūra sasniegs +8,9 ºC, tas ir, būs par 2,4 ºC augstāka nekā 1991.-2020. gadu periodā. Savukārt nozīmīgu klimata pārmaiņu scenārija gadījumā gada vidējā gaisa temperatūra sasniegs +10,9 ºC, tas ir, būs par 4,4 ºC augstāka nekā mūsdienās.

Būtiski saruks sala dienu skaits - no vidēji 136 sala dienām 1991.-2020. gadu periodā līdz 94 dienām pie vidējām klimata pārmaiņām un līdz vidēji 65 dienām pie nozīmīgām klimata pārmaiņām 2071.-2100. gadu periodā.

Vasaras dienu skaits pieaugs - no vidēji 26 vasaras dienām 1991.-2020. gadu periodā līdz 51 dienai pie vidējām klimata pārmaiņām un līdz vidēji 72 dienām pie nozīmīgām klimata pārmaiņām 2071.-2100. gadu periodā.

Mūsdienās Varakļānu novadā tropiskās naktis ir bijušas vien atsevišķos gados, vidēji esot mazāk nekā vienai tropiskajai naktij gadā. Pie vidējām klimata pārmaiņām gadsimta beigās prognozētas 3, savukārt pie nozīmīgām klimata pārmaiņām – vidēji 11 tropiskās naktis gadā.

Veģetācijas perioda ilgums no 195 dienām mūsdienās pieaugs līdz 216 vai 235 dienām gadsimta beigās, attiecīgi vidēju vai nozīmīgu klimata pārmaiņu gadījumā.

Varakļānu novadā karstuma viļņu ilgums pēdējo 30 gadu laikā ir pieaudzis, savukārt aukstuma viļņu - sarucis. Prognozes līdz 21. gadsimta beigām liecina, ka abiem klimatiskajiem indeksiem tendences nemainīsies.

Tiek prognozēts, ka gada nokrišņu summa paaugstināsies, gadsimta beigās sasniedzot 713,2 mm (pieaugums par 56,3 mm) vai pat 727,6 mm (pieaugums par 70,7 mm), attiecīgi vidēju vai nozīmīgu klimata pārmaiņu gadījumā.

Tāpat pieaugs dienu skaits ar stipriem un ļoti stipriem nokrišņiem.

Ja vidējais sniega segas biezums klimatiskās normas periodā (1991.-2020.) ir 5,8 cm, tad līdz gadsimta beigām tas saruks līdz 3,9 cm vidēju klimata pārmaiņu gadījumā vai 2,1 cm nozīmīgu klimata pārmaiņu gadījumā.

Skaidrojumi

Sala dienas - diennaktis, kuru minimālā gaisa temperatūra ir zem 0 ºC.

Vasaras dienas - diennaktis, kuru maksimālā gaisa temperatūra pārsniedz +25 ºC.

Tropiskās naktis - diennaktis, kuru minimālā gaisa temperatūra pārsniedz +20 ºC.

Veģetācijas perioda ilgums - dienu skaits gadā starp periodiem, kad pirmo un pēdējo reizi novērota diennakts vidējā gaisa temperatūra virs +5 °C vismaz sešas dienas pēc kārtas.

Karstuma viļņu ilgums - dienu skaits gadā, kad vismaz sešas dienas pēc kārtas diennakts maksimālā gaisa temperatūra ir virs references perioda (1961.-1990. gads) 90. procentiles.

Aukstuma viļņu ilgums - dienu skaits gadā, kad vismaz sešas dienas pēc kārtas diennakts minimālā gaisa temperatūra ir zem references perioda (1961.-1990. gads) 10. procentiles.

Dienas ar stipriem nokrišņiem - dienu skaits gadā, kad diennakts nokrišņu daudzums ir virs 10 mm.

Dienas ar ļoti stipriem nokrišņiem - dienu skaits gadā, kad diennakts nokrišņu daudzums ir virs 20 mm.


Lejupielādēt grafiku datus