Vizuālie materiāli
KLIMATA PORTĀLS
IZVĒLNE
Materiāls sagatavots, izmantojot ilggadējos datus līdz 2021. gadam ieskaitot.

Mēnešu klimatiskais raksturojums

Kā lasīt mēnešu klimatiskos raksturojumus?

Mēnešu klimatiskie apraksti veidoti izmantojot datus par klimatiskās normas periodu (1991.-2020. gads). Tajos iekļauti dati par mēneša vidējo gaisa temperatūru, mēneša vidējo maksimālo un vidējo minimālo gaisa temperatūru, nokrišņu daudzumu, dienu skaitu ar nokrišņiem, dienu skaitu ar sniega segu un tās biezumu un Saules spīdēšanas ilgumu. Vispārīgs Latvijas klimata raksturojums atrodams šeit.

Klimata pārmaiņas (mēneša vidējā temperatūra un nokrišņu daudzums) aprakstītas, salīdzinot klimatiskās normas periodu (1991.-2020. gads) ar klimatiskās references periodu (1961.-1990. gads). Līdzšinējās klimata pārmaiņas un nākotnes klimata prognozes aprakstītas un attēlotas arī Klimata pārmaiņu analīzes rīkā.

Fenoloģisko novērojumu avots ir brīvprātīgie sabiedriskie fenoloģiskie novērotāji. Datu apkopojumam mēnešu klimatiskajiem aprakstiem izmantoti pētījumi, kuros analizēti vairāk nekā 40 tūkstoši novērojumi par 148 fenoloģisko fāžu iestāšanās laiku Latvijā laika periodā no 1970. līdz 2018. gadam. Raksturojumos minētie datumi atbilst vidējiem datumiem Latvijas teritorijā. Pētījumi pieejami šeit un šeit.

Ekstremālie un interesantie meteoroloģiskie novērojumi mēnešu klimatiskajos raksturojumos iekļauti no visa vēsturiskā novērojumu perioda. Latvijas rekordi ir no 1924. gada, savukārt novērojumu staciju rekordi ir no attiecīgās novērojumu stacijas darbības sākuma, kas katrai stacijai var atšķirties, piemēram, pirmie meteoroloģiskie novērojumi Latvijā tika veikti 1795. gadā Rīgā.

Katra mēneša klimatiskā raksturojuma beigās iekļauta informācija par bīstamajām parādībām, ko iespējams novērot konkrētajā mēnesī. Zibens izlāžu dati aprēķināti par 2006.-2020. gadu periodu.