KLIMATA PORTĀLS

2012. gada jūlija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 142%, Aiviekstes 103%, Gaujas 143%, Salacas 123%, Lielupes 147%, Ventas 113% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 153%, Aiviekstes 77%, Gaujas 105%, Lielupes 115%, Ventas 149% no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2012. gada jūlijā

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 473 m³/s, maksimālā pietece 644 m³/s novērota 5.

jūlijā, minimālā pietece 378 m³/s - 15. jūlijā.

  1. attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2012. gada jūlijā

Zemākie ūdens līmeņi un caurplūdumi Vidzemes, Zemgales un Kurzemes upēs pārsvarā novēroti jūlija pirmās dekādes otrajā pusē, bet Latgales upēs jūlija vidū vai beigās. Savukārt mēneša maksimumi Daugavā un Salacā reģistrēti jūlija sākumā, pārējās upēs pārsvarā trešās dekādes sākumā pēc mēneša stiprākajām lietusgāzēm 20. jūlijā.

Zemākā ūdens temperatūra +15...+19°C robežās novērota periodā no 21. līdz 24. jūlijam, dažviet mēneša sākumā. Savukārt maksimālā ūdens temperatūra +20...+25° C tika sasniegta no 6.līdz 12. jūlijam vai arī jūlija pēdējās dienās.