KLIMATA PORTĀLS

2006. gada septembra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 81%, Aiviekstes 62%, Gaujas 66%, Salacas 44%, Lielupes 62%, Ventas 56% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 375%, Aiviekstes 29%, Gaujas 43%, Salacas 20%, Lielupes 30 %, Ventas 34% no normas.

Septembrī Latvijas upēs, izņemot Daugavu, turpinājās mazūdens periods. Maksimālie ūdens līmeņi un caurplūdumi pārsvarā novēroti pirmās dekādes otrajā pusē, savukārt minimālie - mēneša pēdējās dienās.

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls bija neliels: austrumu un centrālās daļas upēs pārsvarā 10-30 cm, Kurzemes upēs 40-70 cm. Rīgas līcī ietekošo upju grīvu posmos vēja virziena un stipruma ietekmē mēneša augstākie un zemākie līmeņi atšķīrās par 90-110 cm.

Daugavas ūdenīgums septembrī ievērojami izcēlās uz citu Latvijas upju fona. Pirmajā dekādē turpinājās lietus uzplūdiens, kura maksimums Baltkrievijā iestājās laikā no 8. līdz 11.septembrim, savukārt Latvijas teritorijā no Piedrujas līdz Jēkabpilij no 11. līdz 12. septembrim. Turpmāk līdz mēneša beigām līmenis pazeminājās.

Kopumā augusta trešajā un septembra pirmajā dekādē ūdens līmenis Daugavā pie Piedrujas paaugstinājās par 6,2 m, pie Krāslavas par 5,2 m, pie Daugavpils par 4,9 m un pie Jēkabpils par 2,5 m. Augstākais līmenis septembrī bija tikai nedaudz (10-30 cm) zemāks par šī gada pavasara palu maksimumu.

Mēneša vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 1106 m3/s, maksimālā pietece 1640 m3/s novērota 12. septembrī, minimālā pietece 527 m3/s - 30. septembrī.

Ūdens temperatūra upēs bija augstāka par normu. Siltākais ūdens bija 4. septembrī, kad ūdens upēs no rīta bija +16...+20° C robežās, savukārt viszemākā ūdens temperatūra novērota 2. dekādes beigās un trešajā dekādē. Ūdens temperatūra 18. septembrī no rīta bija +8°...+16°C, 30. septembrī +12°...+16°C robežās.

PN HPD 12.10.2006