Vizuālie materiāli
KLIMATA PORTĀLS
IZVĒLNE
Publicēts: 12.04.2021.
Informācija sagatavota, izmantojot operatīvos novērojumu datus, kuriem veikta tikai pamata kvalitātes kontrole.

Marts, 2021

Marta apskats

Marta vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +1,3 °C, kas ir 1,5 °C virs 1981.-2010. gada mēneša normas un 1,1 °C virs 1991.-2020. gada mēneša normas. Mēneša minimālā gaisa temperatūra –21,8 °C tika novērota 9. martā Zosēnos, bet maksimālā gaisa temperatūra +16,4 °C tika novērota 27. martā Liepājas ostā, kas arī ir jauns Liepājas 27. marta maksimālās gaisa temperatūras rekords.

Vidējās gaisa temperatūras novirze no normas 2021. gada martā, °C

Kopumā martā tika pārspēti 20 novērojumu staciju diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi un atkārtots viens diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekords.

Marta gaisa temperatūras rekordu tabula

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā martā bija 33,8 mm, kas ir 15% zem 1981.-2010. gada mēneša normas (39,9 mm) un 8% zem 1991.-2020. gada mēneša normas (36,9 mm). Visvairāk nokrišņu (70,6 mm) bija Rucavā, bet vismazāk Daugavpilī - 14,7 mm. Vidēji Latvijā martā bija 8,6 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Ainažos - 15 diennaktis, bet vismazāk Daugavpilī - 4 diennaktis.

Martā vidējais sniega segas biezums Latvijā bija no 0 cm 18 meteoroloģisko novērojumu stacijās līdz 8 cm Alūksnē. Visbiezākā sniega sega (25 cm) 12. martā tika novērota Alūksnē, Priekuļos un Siguldā.

Nokrišņu daudzuma novirze no normas 2021. gada martā, %

Martā saules spīdēšanas ilgums Latvijā vidēji bija par 0 līdz 40 stundām zemāks kā ierasti, vietām Latvijas austrumu daļā esot par 20 stundām augstāks kā ierasti (salīdzinājumā ar 1983. – 2020. gadu). Zemākās saules spīdēšanas ilguma vērtības martā novērotas Latvijas ziemeļu daļā un Kurzemē, bet augstākās Vidzemes dienvidu daļā un Latgales ziemeļrietumos.

Saules spīdēšanas ilguma novirze no normas 2021. gada martā, h

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā martā bija 81% - no 74% Daugavpilī līdz 86% Ainažos. Visstiprākās vēja brāzmas (23,2 m/s) tika novērotas 7. martā Dagdā.

Vidējais un maksimālais vēja ātrums Lavijā 2021. gada martā, m/s

Marta 3. dekādes apskats

Marta 3. dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +4,5 °C, kas ir 2,8 °C virs 1981.-2010. gada dekādes normas un 3,0 °C virs 1991.-2020. gada dekādes normas. Dekādes minimālā gaisa temperatūra –12,2 °C tika novērota 23. martā Zosēnos, bet maksimālā gaisa temperatūra +16,4 °C tika novērota 27. martā Liepājas ostā, kas arī ir jauns Liepājas 27. marta maksimālās gaisa temperatūras rekords.

Vidējās gaisa temperatūras novirze no normas 2021. gada marta 3. dekādē, °C

Kopumā marta 3. dekādē tika pārspēti 5 novērojumu staciju diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi un atkārtots viens diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekords.

Marta 3. dekādes gaisa temperatūras rekordu tabula

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā marta 3. dekādē bija 7,2 mm, kas ir 50% zem 1981.-2010. gada dekādes normas (14,3 mm) un 37% zem 1991.-2020. gada dekādes normas (11,5 mm). Visvairāk nokrišņu (30,2 mm) bija Rucavā, bet vismazāk Mērsragā - 1,8 mm. Vidēji Latvijā marta 3. dekādē bija 2,2 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Ainažos - 5 diennaktis, bet Jelgavā un Rūjienā šādu diennakšu nebija.

Marta 3. dekādes vidējais sniega segas biezums Latvijā bija no 0 cm 29 meteoroloģisko novērojumu stacijās līdz 4 cm Alūksnē. Visbiezākā sniega sega (13 cm) 21. martā tika novērota Alūksnē.

Nokrišņu daudzuma novirze no normas 2021. gada marta 3. dekādē, %

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā marta 3. dekādē bija 80% - no 73% Daugavpilī, Gulbenē, Rēzeknē līdz 88% Liepājā. Visstiprākās vēja brāzmas (18,0 m/s) tika novērotas 28. martā Ventspilī.

Vidējais un maksimālais vēja ātrums Lavijā 2021. gada marta 3. dekādē, m/s

Marta 2. dekādes apskats

Marta 2. dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +0,1 °C, kas ir 0,3 °C virs dekādes normas (1981.-2010.gads) un 0,1 °C zem 1991.-2020. gada dekādes normas. Dekādes minimālā gaisa temperatūra –13,2 °C tika novērota 20. martā Zosēnos, bet maksimālā gaisa temperatūra +8,6 °C tika novērota 14. martā Daugavpilī.

Vidējās gaisa temperatūras novirze no normas 2021. gada marta 2. dekādē, °C

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā marta 2. dekādē bija 17,4 mm, kas ir 46% virs dekādes normas (11,9 mm) un 38% virs 1991.-2020. dekādes normas (12,6 mm). Visvairāk nokrišņu (36,0 mm) bija Rucavā, bet vismazāk Daugavpilī - 7,0 mm. Vidēji Latvijā marta 2. dekādē bija 3,7 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Kalnciemā - 6 diennaktis, bet vismazāk Daugavpilī, Gulbenē, Kolkā, Mērsragā, Rēzeknē, Rūjienā - 2 diennaktis.

Marta 2. dekādes vidējais sniega segas biezums Latvijā bija no 0 cm 17 meteoroloģisko novērojumu stacijās līdz 13 cm Alūksnē. Visbiezākā sniega sega (25 cm) 12. martā tika novērota Alūksnē, Priekuļos un Siguldā.

Nokrišņu daudzuma novirze no normas 2021. gada marta 2. dekādē, %

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā marta 2. dekādē bija 83% - no 79% Daugavpilī līdz 88% Ainažos. Visstiprākās vēja brāzmas (20,0 m/s) tika novērotas 11. martā Kolkā.

Vidējais un maksimālais vēja ātrums Lavijā 2021. gada marta 2. dekādē, m/s

Marta 1. dekādes apskats

Marta 1. dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija –1,1 °C, kas ir 0,7 °C virs dekādes normas (1981.-2010. gads) un 0,1 °C virs 1991.-2020. gada dekādes normas. Dekādes minimālā gaisa temperatūra –21,8 °C tika novērota 9. martā Zosēnos, bet maksimālā gaisa temperatūra +13 °C tika novērota 1. martā Mērsragā, kas arī ir jauns Mērsraga 1. marta maksimālās gaisa temperatūras rekords. Kopumā marta 1. dekādē tika pārspēti 15 novērojumu staciju diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi.

Vidējās gaisa temperatūras novirze no normas 2021. gada marta 1. dekādē, °C

Gaisa temperatūras rekordi 2021. gada marta 1. dekādē, °C

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā marta 1. dekādē bija 9,2 mm, kas ir 33% zem dekādes normas (13,8 mm) (1981.-2010. gads) un 29% zem 1991.-2020. dekādes normas (12,9 mm). Visvairāk nokrišņu (21,8 mm) bija Alūksnē, bet vismazāk Dobelē - 2,9 mm. Vidēji Latvijā marta 1. dekādē bija 2,7 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Alūksnē - 6 diennaktis, bet vismazāk Daugavpilī, Dobelē, Piedrujā, Saldū, Stendē - 1 diennakts.

Marta 1. dekādē sniega sega Latvijā tika novērota dekādes otrajā pusē un daudzviet tā bija vien pāris centimetri, tādēļ lielā daļā no novērojumu staciju dekādes vidējais sniega segas biezums bija mazāks nekā 1 cm, bet vidēji visbiezākā sniega sega bija Alūksnē – 7 cm. Dekādes biezākā sniega sega (23 cm) novērota Alūksnē un Priekuļos 10. martā.

Nokrišņu daudzuma novirze no normas 2021. gada marta 1. dekādē, %

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā marta 1. dekādē bija 79% - no 72% Daugavpilī līdz 84% Ainažos.

Visstiprākās vēja brāzmas (23,2 m/s) tika novērotas 7. martā Dagdā.

Vidējais un maksimālais vēja ātrums Lavijā 2021. gada marta 1. dekādē, m/s