Vizuālie materiāli
KLIMATA PORTĀLS
IZVĒLNE

Gaisa temperatūras rīks

Gaisa temperatūras rīkā ir apkopoti maksimālās un minimālās gaisa temperatūras rekordi, kas reģistrēti VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” meteoroloģisko novērojumu tīklā ietvertajās stacijās, kā arī karstuma un aukstuma viļņi pēdējo 365 dienu laikā.

Gaisa temperatūras rekordi

Tabulā, izvēloties dienu un parametru, var aplūkot aktuālos gaisa temperatūras rekordus, īpaši izcelti ir šajā gadā pārspētie un atkārtotie rekordi. Informācija tiek atjaunota reizi stundā.
Diena: Temperatūra: minimālā maksimālā
      Jauns rekords       Atkārtots rekords       Latvijas rekords
* - Stacijā gaisa temperatūras novērojumi veikti īsāku laika periodu nekā pārējās novērojumu stacijās

Vidējā gaisa temperatūra pēdējā mēnesī

Grafikā attēlots pēdējo trīs dekāžu Latvijas vidējās gaisa temperatūras salīdzinājums ar klimatisko standarta normu (1991.‑2020. gads) un dienas, kurās ir pārspēti gaisa temperatūras rekordi. Zem grafika atrodams apkopojums ar pēdējā mēneša gaisa temperatūras rekordu skaitu. Grafiks tiek atjaunots reizi diennaktī, bet rekordu skaits - reizi stundā.
Interakīvā formā grafiks pieejams uz platāka ekrāna

Grafiks

Gaisa temperatūras rekordi pēdējā mēnesī

Karstuma un aukstuma viļņi

Kartē attēlots, vai konkrētajā dienā bija aukstuma vai karstuma vilnis, vai tiem atbilstoša gaisa temperatūra. Lai kartē attēlotu attiecīgo dienu var izmantot laika navigācijas pogas, vai izvēlēties attiecīgās dienas kvadrātiņu grafikā, kurā attēlotas dienas, kad Latvijā novēroti aukstuma un kartstuma viļņi, vai tiem atbilstoša gaisa temperatūra. Kartē izvēloties interesējošo novērojumu staciju, uznirstošajā logā ir vērojamas pēdējā gada laikā attiecīgajā stacijā reģistrētā diennakts maksimālā un minimālā gaisa temperatūra, kā arī 90. un 10. procentiles gaisa temperatūras novērtējumam. Informācija tiek atjaunota reizi diennaktī.
 Karstuma vilnis
 Aukstuma vilnis
 Gan aukstuma, gan karstuma vilnim atbilstoša temperatūra
 Karstuma vilnim atbilstoša temperatūra
 Aukstuma vilnim atbilstoša temperatūra

Izvēlaties dienu

datums

Dekāde – desmit dienu periods, kurā sadalīts kalendārais mēnesis (1. dekāde – no mēneša 1. datuma līdz 10. datumam, 2. dekāde – no mēneša 11.datuma līdz 20. datumam, 3.dekāde – no mēneša 21. datuma līdz mēneša pēdējam datumam).

Klimatiskā standarta norma – klimatisko datu vidējie rādītāji, kas aprēķināti secīgu 30 gadu periodam. Šobrīd aktuālais normas periods ir no 1991. gada līdz 2020. gadam.

Procentile – vērtība, kas sadala kopu 100 vienādās daļās, lai katrā no tām būtu 1% kopas vienību. Grafikā attēlotās procentiles ir aprēķinātas, izmantojot diennakts vidējās gaisa temperatūras datus klimatiskās standarta normas periodā. Tās ataino, cik procentos gadījumu attiecīgās diennakts temperatūra normas periodā bija zemāka par procentiles vērtību, piemēram, laika posmā no 1991. gada līdz 2020. gadam 10% gadījumu noteiktajā dienā vidējā gaisa temperatūra bija zemāka par 10. procentili.

Klimatiskās references periods - 30 gadu periods no 1961. gada līdz 1990. gadam, kura vidējos rādītājus izmanto kā referenci, lai analizētu klimata pārmaiņas ilgākā laika posmā.

Karstuma vilnis - periods, kad vismaz 6 dienas pēc kārtas diennakts maksimālā gaisa temperatūra ir virs klimatiskās references perioda 90. procentiles.

Aukstuma vilnis - periods, kad vismaz 6 dienas pēc kārtas diennakts minimālā gaisa temperatūra ir zem klimatiskās references 10. procentiles

Karstuma vilnim atbilstoša gaisa temperatūra – atsevišķas diennakts, kuras maksimālā gaisa temperatūra pārsniedz klimatiskās references perioda 90. procentili.

Aukstuma vilnim atbilstoša gaisa temperatūra – atsevišķas diennakts, kuras minimālā gaisa temperatūra ir zemāka par klimatiskās references perioda 10. procentili.

Gan aukstuma, gan karstuma vilnim atbilstoša gaisa temperatūra – atsevišķa diennakts, kurā maksimālā gaisa temperatūra pārsniedz 90. procentili un minimālā gaisa temperatūra ir zem 10. procentiles.