KLIMATA PORTĀLS

2017. gada decembra Latvijas upju režīma apskats

Decembrī visvairāk nokrišņu bija Latvijas rietumos Ventspilī (137,8 mm) un Rucavā (130,6 mm), bet vismazāk centrālājā daļā Bauskā (39,4 mm).

Kopumā nokrišņu daudzums decembrī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 115%, Aiviekstes baseinā 114%, Gaujas baseinā 96%, Lielupes baseinā 98% un Ventas baseinā 99% no normas (1. attēls).

  1. attēls. Nokrišņu daudzums Latvijas upju baseinos 2017. gada decembrī

Lai gan decembra nokrišņu summa ir tuvu normai, tad Latvijas upju notece pārsniedz normu. Decembrī Daugavas ūdenīgums bija 282%, Aiviekstes 334%, Gaujas 213%, Lielupes 298% un Ventas 235% no normas (2. attēls). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES decembrī bija 1149 m3/s, maksimālā pietece 1465 m3/s novērota 31. decembrī un minimālā pietece 984 m3/s 1. decembrī.

  1. attēls. Vidējie un maksimālie ūdens caurplūdumi 2017. gada decembrī

Mitrā rudens dēļ decembrī Latvijas upēs joprojām saglabājās augsts ūdens līmenis (3. attēls).

  1. attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2017. gada decembrī

Daugavā posmā no Zapadnaja Dvinas līdz Ullai minimālais ūdens līmenis bija mēneša otrajā dekādē, bet posmā no Polockas līdz Jēkabpilij 1. decembrī. Mēneša beigās gan Baltkrievijā, gan Latvijā kūstošās sniega segas un nokrišņu ietekmē sāka paaugstināties ūdens līmenis, sasniedzot maksimumu 31. decembrī. Daugavā ūdens līmeņa svārstības bija 33-196 cm robežās. Daugavas baseina upēs galvenokārt minimālais ūdens līmenis bija 23.-25. decembrī, bet maksimālais 27.-31. decembrī. Ūdens līmeņa svārstības Aiviekstē bija 42-46 cm, Dubnā 29-67 cm, Ogrē 71-118 cm, Rēzeknē 52 cm, Ošā 66 cm, Pededzē 117 cm, Mazajā un Lielajā Juglā 79-189 cm robežās. Ilgstoši applūdušas ir Aiviekstes palienes.

Gaujā minimālais ūdens līmenis galvenokārt novērots 23.-25. decembrī, bet maksimālais 31. decembrī (4. attēls), izņemot jūras vējuzplūdu ietekmēto Carnikavas posmu, kur augstākais ūdens līmenis novērots 24. decembrī. Ūdens līmeņa svārstības 59-67 cm robežās. Gaujas baseina upēs lielākoties augstākais ūdens līmenis novērots mēneša izskaņā.

  1. attēls Gauja Valmierā 2017. gada 19. decembrī (foto S. Puncule)

Salacā minimālais ūdens līmenis bija mēneša pirmajā dekādē, bet maksimālais pie Mazsalacas 31. decembrī, bet pie Lagastes 14. decembrī. Ūdens līmeņa svārstības 37-49 cm robežās. Rūjā pie Vilnīšiem mēneša vidū un beigās bija pārsniegts palieņu applūšanas līmenis, augstākais ūdens līmenis novērots 15. decembrī.

Lielupes augštecē augstākais ūdens līmenis ir decembra beigās, kā arī kopš 26. decembra pie Mežotnes ir sasniegts palieņu applūšanas līmenis. Augstākais ūdens līmenis Lielupē pie Kalnciema bija 6. decembrī, bet pie Slokas 24. decembrī. Lielupes baseina upēs minimālais ūdens līmenis novērots trešās dekādes sākumā. Daļā Lielupes baseina upju maksimālais ūdens līmenis novērots 10. decembrī, bet daļā mēneša beigās.

Ventā minimālais ūdens līmenis 21.-23. decembrī, savukārt maksimālais ūdens līmenis 9.-14. decembrī (5. attēls). Ventas baseina upēs minimālais ūdens līmenis bija mēneša vidū, bet maksimālais trešajā dekādē. Baltijas jūras piekrastes upēs zemākais ūdens līmenis galvenokārt novērots otrajā dekādē, bet augstākais mēneša beigās.

  1. attēls Ventas Rumba Kuldīgā 2017. gada 23. decembrī (foto I.Rudlapa)

Latvijas austrumu daļas upēs tikai decembra trešajā dekādē izveidojās sakotnējās ledus formas, kas ir mēnesi vēlāk nekā norma. Sākotnējās ledus formas galvenokārt bija novērojamas 3-6 dienas. Visagrāk decembra otrās dekādes vidū Salacā pie Mazsalacas parādījās piesalas, kuras saglabājās līdz 25. decembrim. Trešās dekādes sākumā Daugavā izveidojās sākotnējās ledus formas – reta vižņu iešana un piesalas, tomēr tās izzuda jau 27. decembrī, ūdenim kļūstot siltākam (6. attēls). Daugavas pietekā Aiviekstē 21. decembrī novērotas sākotnējās ledus formas (piesalas, sniega putra), pie Lubānas tās saglabājās līdz 26. decembrim, bet pie Aiviekstes tikai līdz 23. decembrim. Pededzē pie Litenes piesalas novērotas tikai 3 dienas no 21.-23. decembrim.

  1. attēls Reta vižņu iešana Daugavā pie Piedrujas 2017. gada 22. decembrī

Decembra vidējā ūdens temperatūra Latgales un Vidzemes upēs bija 0-1°C, bet Zemgales un Kurzemes upēs 1-3°C robežās.