KLIMATA PORTĀLS

2014. gada maija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums maijā Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 180%, Aiviekstes 182%, Gaujas 145%, Salacas 100%, Lielupes 131%, Ventas 76% no normas. Visvairāk (108-116 mm) nolija Alūksnē, Daugavpilī un Lubānā, turpretī Ventspilī un Kuldīgā tikai 21-24 mm.

Daugavas un Salacas ūdenīgums bija 43%, Aiviekstes 69%, Gaujas 53%, Lielupes 84%, Ventas 49% no normas (1. attēls). Maija mēneša vidējais ūdens caurplūdums Daugavā pie Jēkabpils mazāks nekā šogad ir bijis 1921.,1930. un 1990. gadā. Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES maijā bija 495 m³/s, maksimālā pietece 816 m³/s novērota 17. maijā, minimālā pietece 292 m³/s – 29. maijā. Ūdens pietece Pļaviņu HES 2014. gada maijā bija 3,3 reizes mazāka nekā pagājušā 2013. gada maija mēnesī.

Mēneša sākumā upju notece lēni samazinājās vai nedaudz svārstījās. Visstiprākās lietus gāzes Latvijas austrumu daļā nolija 12. un 13. maijā, bet Latvijas centrālajos rajonos un Vidzemē - 20. un 21. maijā. Maija otrajā dekādē upju notece palielinājās, tās samazināšanās Latgales un Vidzemes upēs sākās ap mēneša vidu, Zemgales un Kurzemes upēs - maija trešajā dekādē.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi Latgales un Vidzemes upēs novēroti periodā no13. līdz 19. maijam, bet Zemgales un Kurzemes upēs – no 21. līdz 24. maijam. Jūras ietekmētajās Daugavas, Gaujas un Ventas lejtecēs augstākie ūdens līmeņi reģistrēti 1. maijā (2. attēls). Maija lielāko daļu, no 12. maija līdz pat mēneša beigām, bija applūdušas Aiviekstes zemākās palienes.

Zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi vairumā upju novēroti pirmajā dekādē no 4. līdz 9. maijam. Tomēr Daugavā, Ogrē, Lielajā Juglā Salacas augštecē un arī vairākās Latvijas rietumu daļās upēs mēneša minimumi reģistrēti trešajā dekādē periodā no 28. līdz 31. maijam.

Mēneša ūdens līmeņu svārstību intervāls Daugavā sasniedza 0.8-1.4 m, Aiviekstē 1.7-3.0 m, Salacā 0.2 m, Lielajā Juglā 0.7 m, Gaujā 0.6-0.7 m, Lielupē 0.5-1.1 m, Ventā 0.3-0.4 m.

Mēneša vidējā gaisa temperatūra maijā bija 1,2 grādus virs ilggadīgās normas. Maija sākumā gaisa temperatūra pazeminājās zem 0 grādiem un arī zemākā mēneša ūdens temperatūra novērota no 5 līdz 8. maijam. Minimālā ūdens temperatūra maijā Vidzemes upēs bija +5...+8ºC, Latgales un Zemgales upēs +8..+11ºC, Kurzemes upēs +8...+9ºC robežās.

Visvairāk ūdens iesila maija trešajā dekādē periodā no 24. līdz 27. maijam, kad ūdens temperatūra sasniedza Vidzemes upēs +19...+24ºC, Latgales upēs +20...+24ºC, Zemgales upēs +21...+24º C un Kurzemes upēs +18...+24º C.

Maijā daudzviet upju gultnēs sākās veģetācijas attīstība.