Vizuālie materiāli
KLIMATA PORTĀLS
IZVĒLNE

Globālās gaisa temperatūras tendences grafiks


Šis ir tulkojums Copernicus izstrādātam rīkam, kura oriģinālā versija angļu valodā pieejama Copernicus Climate Data Store.

Sasniegt globālo sasilšanu 1,5 °C virs pirmsindustriālā perioda (1850.-1900. gads) globālās vidējās gaisa temperatūras - līmeni, par kuru vienojās Parīzes nolīgumā - var šķist kā tāla nākotne, bet to mēs varētu sasniegt ātrāk kā domājams. Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) eksperti norāda, ka tas, visticamāk, notiks laikā no 2030. gada līdz 2050. gadu sākumam.

Eiropas Savienības Zemes novērošanas programmas Copernicus speciālisti izstrādājuši Globālās gaisa temperatūras tendences grafiku, kurā attēlota līdzšinējā globālās gaisa temperatūras paaugstināšanās, kā arī prognozētā globālās sasilšanas par 1,5 °C sasniegšana, ja turpinātos līdzšinējā gaisa temperatūras pieauguma tendence.

Izmantojiet slīdni laika skalā, lai aplūkotu kā ir mainījusies globālās sasilšanas tendence!
Interaktīvā formā grafiks pieejams uz lielāka ekrāna.
Grafika attēls

Globālās sasilšanas sasniegtais līmenis ir pēdējo 30 gadu kopš izvēlētā laika brīža globālās vidējās gaisa temperatūras vidējā novirze no pirmsindustriālā perioda globālās vidējās gaisa temperatūras.

Globālās sasilšanas 1,5 °C līmeņa sasniegšana ir laika brīdis, kura pēdējo 30 gadu vidējā globālās vidējās gaisa temperatūras novirze ir 1,5 °C virs pirmsindustriālā perioda globālās vidējās gaisa temperatūras.

Pirmsindustriālā perioda globālā vidējā gaisa temperatūra ir piezemes vidējās gaisa temperatūras aproksimācija no novērojumu un globālo klimata modeļu datiem, kas ir aprakstīta IPCC ziņojuma “Global warming of 1.5 °C”.

Šis grafiks galvenokārt ir novērojumu rīks, tajā norādītās provizoriskās nākotnes vērtības uzskatāmas par ilustratīvu piemēru un nebūtu interpretējamas kā tiešas prognozes (sk. dokumentācijas 13.lpp, angļu valodā).