KLIMATA PORTĀLS

2007. gada decembra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums upju baseinos Latvijas teritorijā bija: Daugavas baseinā 61%, Aiviekstes 74%, Gaujas 66%, Salacas 70%, Lielupes 52%, Ventas 82% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 111%, Aiviekstes 177%, Gaujas 133%, Salacas 163%, Lielupes 174%, Ventas 141% no normas.

Gaisa temperatūra decembrī bija 3-4º augstāka par normu. Siltākā un lietainākā bija 1. dekāde, līdz ar to lielākie ūdens caurplūdumi Latvijas upēs novēroti decembra pirmajā pusē: mazajās Latgales un Vidzemes upēs, Gaujas lejtecē kā arī Zemgales upēs 5.-7.decembrī, Aiviekstē, Gaujas augštecē un Kurzemes upēs 9.-10. decembrī, bet Daugavā 14.-16. decembrī.

Zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi pārsvarā novēroti mēneša pēdējās dienās, kad iestājās sala periods un notece samērā strauji samazinājās. Daugavas augštecē un arī posmā no Verhņedvinskas līdz Vaikuļāniem zemākie ūdens līmeņi reģistrēti mēneša pirmajās un pēdējās dienās

Krasākās ūdens līmeņa maiņas decembrī bija Lielajā Juglā un Bārtā. Mēneša ūdens līmeņu svārstību intervāls Lielajā Juglā pie Zaķiem sasniedza 2,4 m, Bārtā pie Dūkupjiem 2,3 m, Ventā pie Vārdavas ietekas un Kuldīgas 1,9 m, Aiviekstē pie Lubānas 1,7 m, Ogrē pie Lielpēčiem 1,3 m, Lielupē 0,7-1,1 m, Gaujā 0,7-1,0 m.

Daugavā ūdens līmenis svārstījās 0,5-0,9 m intervālā. Vienīgi pie Polockas starpība starp zemāko un augstāko ūdens līmeņa atzīmi decembrī sasniedza 2 metrus, jo 29. decembrī lejpus Polockas izveidojās vižņu sablīvējums, diennaktī paaugstinot līmeni par 1,1 m.

Vidējā pietece Pļaviņu HES bija 485 m³/s, maksimālā pietece 593 m³/s novērota 14. decembrī, minimālā pietece 296 m³/s – 31. decembrī.

Augstākā ūdens temperatūra upēs novērota laikā no 8. līdz 12. decembrim, kad rīta stundās ūdens Daugavā Latvijas teritorijā bija +1...+2°, Aiviekstē un Dubnā +2...+3°, Vidzemes upēs +3...+4°, Zemgales upēs +4...+5°, Kurzemes upēs +5...+6° C robežās.

Savukārt zemākā ūdens temperatūra pārsvarā bija mēneša beigās laikā no 27. līdz 31. decembrim. Latgales, Vidzemes un Zemgales upēs temperatūra bija 0…0,3°C, Kurzemes upēs +1...+2 ° C robežās.

Daugavā pie Suražas pilsētas Baltkrievijā visu decembri saglabājās plāna ledus sega ar lāsmeņiem. Mēneša sākumā un vidū Latgales un Vidzemes upēs īslaicīgi parādījās pirmatnējās ledus formas, jo sala periodi mijās ar atkušņiem. Savukārt trešajā dekādē laikā no 24. līdz 28. decembrim Latgales, Vidzemes un Zemgales upēs sākās intensīvāka ledus veidošanās, kam turpmāk 2008. gada sākumā sekoja ledstāves izveidošanās. Pļaviņu ūdenskrātuvē līdz Pļaviņu pilsētai nepilna ledus sega izveidojās jau 28. decembrī, bet ūdenskrātuves augšdaļā, Zeļķu novērojumu stacijas iecirknī vižņu iešana turpinājās līdz pat decembra beigām. Daugavas, Gaujas, Lielupes lejteces un Kurzemes upes visu mēnesi bija brīvas no ledus.

PN HPD

17.01.2008.