Vizuālie materiāli
KLIMATA PORTĀLS
IZVĒLNE
Publicēts: 04.04.2022.
Informācija sagatavota, izmantojot operatīvos novērojumu datus, kuriem veikta tikai pamata kvalitātes kontrole.

Marts, 2022

Marta apskats

Marta vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +0,8 °C, kas ir 0,6 °C virs mēneša normas. Mēneša minimālā gaisa temperatūra –18,3 °C tika novērota 10. martā Zosēnos, bet maksimālā gaisa temperatūra +15,4 °C tika novērota 25. martā Daugavpilī un Jelgavā.

Vidējās gaisa temperatūras novirze no normas 2022. gada martā, °C

Kopumā martā tika novēroti 16 diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi un atkārtots tika viens diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekords.

Gaisa temperatūras rekordi 2022. gada martā

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā martā bija 5,2 mm, kas ir 86% zem mēneša normas (36,9 mm). Līdz ar to 2022. gada marts ir otrais sausākais kopš novērojumu perioda sākuma (1924. gads), tam esot mitrākam tikai par 1942. gada martu, kad nokrišņu daudzums sasniedza vien 4,8 mm.

Visvairāk nokrišņu (14,3 mm) bija Kalnciemā, bet vismazāk Pāvilostā un Rucavā - 1,5 mm. Vidēji Latvijā martā bija 1,7 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Zosēnos - 5 diennaktis, bet Dobelē, Kuldīgā, Mērsragā, Pāvilostā un Rucavā šādu diennakšu nebija.

Martā turpinājās sniega segas samazināšanās reģionos, kur tā vēl bija saglabājusies. Mēneša otrajā pusē, paaugstinoties gaisa temperatūrai, sniega segas kušana noritēja straujāk, līdz mēneša beigās visās novērojumu stacijās vienlaidu sniega sega bija izzudusi. Retajās dienās, kad tika novēroti nokrišņi vietām izveidojās īslaicīga sniega sega. Marta biezākā sniega sega 30 cm tika novērota Alūksnē no 1. līdz 11. martam.

Nokrišņu daudzuma novirze no normas 2022. gada martā, %

Marts Latvijā bija viens no saulainākajiem novērojumu vēsturē. Vietām Saules spīdēšanas ilgums bija divreiz lielāks kā 1991.-2020. gadu vidējā vērtība.

Saules spīdēšanas ilguma novirze no normas 2022.gada martā, %

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā martā bija 70% - no 63% Dagdā, Gulbenē un Rēzeknē līdz 78% Ventspilī.

Visstiprākās vēja brāzmas (27,8 m/s) tika novērotas 26. martā Ventspilī.

Vidējais un maksimālais vēja ātrums Lavijā 2022. gada martā, m/s

Marta 3. dekādes apskats

Marta 3. dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +2,2 °C, kas ir 0,7 °C virs dekādes normas. Dekādes minimālā gaisa temperatūra –13,2 °C tika novērota 31. martā Madonā, bet maksimālā gaisa temperatūra +15,4 °C tika novērota 25. martā Daugavpilī, 25. martā Jelgavā. 21. martā tika uzstādīts jauns Dagdas novērojumu stacijas maksimālās gaisa temperatūras rekords - +12,9 °C.

Vidējās gaisa temperatūras novirze no normas 2022. gada marta 3. dekādē, °C

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā marta 3. dekādē bija 3,5 mm, kas ir 70% zem dekādes normas (11,5 mm). Visvairāk nokrišņu (10,9 mm) bija Rūjienā, bet vismazāk Lielpečos - 0,6 mm. Vidēji Latvijā marta 3. dekādē bija 1,2 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Alūksnē, Daugavpilī, Kalnciemā, Rūjienā un Zosēnos - 3 diennaktis, bet Ainažos, Dobelē, Kolkā, Kuldīgā, Lielpečos, Mērsragā, Pāvilostā, Rucavā, Siguldā un Sīļos šādu diennakšu nebija.

Dekādes gaitā vienlaidu sniega sega nokusa arī pēdējās novērojumu stacijās, kur tā bija saglabājusies līdz šai dekādei. Marta pēdējās dienās tika novēroti stiprākie nokrišņi mēnesī, kā laikā vietām izveidojaš īslaicīga sniega sega. Dekādes visbiezākā sniega sega 22 cm tika novērota 21. martā Alūksnē.

Nokrišņu daudzuma novirze no normas 2022. gada marta 3. dekādē, %

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā marta 3. dekādē bija 68% - no 60% Dobelē līdz 76% Ainažos un Liepājā.

Visstiprākās vēja brāzmas (27,8 m/s) tika novērotas 26. martā Ventspilī.

Vidējais un maksimālais vēja ātrums Lavijā 2022. gada marta 3. dekādē, m/s

Marta 2. dekādes apskats

Marta 2. dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +1,4 °C, kas ir 1,2 °C virs dekādes normas. Dekādes minimālā gaisa temperatūra –15,4 °C tika novērota 11. martā Daugavpilī, bet maksimālā gaisa temperatūra +13,2 °C tika novērota 16. martā Liepājā, kas arī ir jauns stacijas 16. marta maksimālās gaisa temperatūras rekords.

Vidējās gaisa temperatūras novirze no normas 2022. gada marta 2. dekādē, °C

Kopumā marta 2. dekādē tika novēroti 14 diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi, atkārtots tika viens diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekords.

Gaisa temperatūras rekordi 2022. gada marta 2. dekādē

Marta 2. dekādē kopējais nokrišņu daudzums vismaz 0,1 mm tika sasniegts vien Bauskā, Gulbenē, Jelgavā, Kalnciemā, Kuldīgā un Skultē. Visvairāk nokrišņu bija Kuldīgā (0,3 mm). Līdz ar to arī vidēji Latvijā marta 2. dekādes nokrišņu daudzums nesasniedza pat 0,1 mm.

Gaisa temperatūrai paaugstinoties sākās straujāka sniega segas kušana reģionos, kur vēl bija saglabājusies sniega sega. Visbiezākā sniega sega marta 2. dekādē bija Alūksnē 11. martā - 30 cm.

Nokrišņu daudzuma novirze no normas 2022. gada marta 2. dekādē, %

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā marta 2. dekādē bija 66% - no 55% Priekuļos līdz 79% Kolkā.

Visstiprākās vēja brāzmas (16,8 m/s) tika novērotas 18. martā Ventspilī.

Vidējais un maksimālais vēja ātrums Lavijā 2022. gada marta 2. dekādē, m/s

Marta 1. dekādes apskats

Marta 1. dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija –1,3 °C, kas ir 0,1 °C zem dekādes normas. Dekādes minimālā gaisa temperatūra –18,3 °C tika novērota 10. martā Zosēnos, bet maksimālā gaisa temperatūra +7,9 °C tika novērota 1. martā Dobelē, 1. martā Madonā.

Vidējās gaisa temperatūras novirze no normas 2022. gada marta 1. dekādē, °C

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā marta 1. dekādē bija 1,5 mm, kas ir 88% zem dekādes normas (12,9 mm). Visvairāk nokrišņu (4,8 mm) bija Zosēnos, bet vismazāk Kuldīgā, Liepājā, Pāvilostā, Rucavā, Ventspilī un Vičakos, kur dekādes nokrišņu daudzums nesasniedza 0,1 mm. Vidēji Latvijā marta 1. dekādē bija 0,5 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Bauskā, Lielpečos un Zosēnos - 2 diennaktis, bet Alūksnē, Dagdā, Dobelē, Kuldīgā, Liepājā, Mērsragā, Pāvilostā, Piedrujā, Priekuļos, Rēzeknē, Rucavā, Rūjienā, Saldū, Skrīveros, Skultē, Ventspilī, Vičakos un Zīlānos šādu diennakšu nebija.

Novērojumu stacijās, kur bija vēl sneiga sega, tā bija stabila un bez krasām izmaiņām. Dekādes beigās vietām izveidojās īslaicīga sneiga sega. Visbiezākā sniega sega bija Alūksnē, kur visās deka’des dienās sniega sega bija 30 cm bieza.

Nokrišņu daudzuma novirze no normas 2022. gada marta 1. dekādē, %

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā marta 1. dekādē bija 74% - no 66% Dagdā un Gulbenē līdz 82% Rucavā.

Visstiprākās vēja brāzmas (14,3 m/s) tika novērotas 7. martā Liepājā.

Vidējais un maksimālais vēja ātrums Lavijā 2022. gada marta 1. dekādē, m/s