KLIMATA PORTĀLS

2007. gada septembra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums upju baseinos Latvijas teritorijā bija: Daugavas baseinā 97%, Aiviekstes 97%, Gaujas 83%, Salacas 116%, Lielupes 110%, Ventas 123% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 41%, Aiviekstes 45%, Gaujas 69%, Salacas 87%, Lielupes 91%, Ventas 200% no normas.

Stiprāk lija septembra sākumā un otrās dekādes beigās Vidzemē un Kurzemē, savukārt trešā dekāde visā Latvijā bija siltākā un sausākā.

Latgales un Zemgales upēs visu mēnesi turpinājās mazūdens periods ar nelielām ūdens līmeņu svārstībām, bet Vidzemes un Kurzemes upēs lietus ietekmē tika novēroti 2-3 ūdens līmeņu celšanās un pazemināšanās periodi.

Augstākie ūdens līmeņi Daugavā, Dubnā, Aiviekstē, Gaujā, Lielupes augštecē un Mēmelē novēroti septembra pirmajā dekādē, savukārt Kurzemes upēs un daudzās Vidzemes upēs – otrās dekādes beigās un trešās dekādes sākumā.

Zemākie ūdens līmeņi upēs (Lielupē, Ventā, Mēmelē, Aiviekstē) pārsvarā novēroti septembra beigās, bet daļā upju (Daugavā, Salacā, Ogrē) – septembra otrajā dekādē pirms stiprajām lietusgāzēm.

Mēneša ūdens līmeņu svārstību intervāls Lielajā Juglā pie Zaķiem sasniedza 2,5 m, Ogrē pie Lielpēčiem un Bārtā pie Dūkupjiem 1,1 m, Ventā un Salacā 0,5-0,8 m.

Daugavā ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls sasniedza tikai 5-10 cm. Vidējā pietece Pļaviņu HES bija 143 m³/s, maksimālā pietece 151 m³/s novērota 3. un 4. septembrī, minimālā pietece 135 m³/s – 17. un 18. septembrī.

Augstākā ūdens temperatūra upēs novērota mēneša sākumā un 7.,8. septembrī, kad rīta stundās ūdens temperatūra Vidzemes upēs sasniedza +11...+14° C, Latgales upēs +14...+16°, Zemgales upēs +14...+18°C, un Kurzemes upēs +14...+16° C.

Visvairāk ūdens atdzisa periodā no 17. līdz 22. septembrim. Ūdens temperatūra Vidzemes upēs bija +9...+11° C, Latgales upēs +11...+13° C, Zemgales upēs +12...+14° C un Kurzemes upēs +12...+13° C robežās.

PN HPD

11.10.2007.