KLIMATA PORTĀLS

2010. gada augusta Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 174%, Aiviekstes 230%, Gaujas 183%, Salacas 256%, Lielupes 184%, Ventas 240% no normas. Visvairāk (236 mm) augustā nolija Pļaviņās, liels nokrišņu daudzums (211-229 mm) reģistrēts arī Kurzemes un Vidzemes ziemeļos, savukārt vismazākais (82-89 mm) Latgales austrumu daļā.

Daugavas ūdenīgums bija 62%, Aiviekstes 96%, Gaujas 97%, Lielupes 117%, Ventas 171%, Salacas 172% no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2010. gada augustā

Augustā daudzviet bija vērojamas ļoti spēcīgas lietusgāzes, kad nokrišņu daudzums diennaktī pārsniedza mēneša normu. Tā, piemēram, Rucavā 3. augustā nolija 82 mm, Kuldīgā 17. augustā 69 mm, Salacgrīvā laikā no 17. līdz 19. augustam – 144 mm. Pēc šādām lietusgāzēm attiecīgajos apvidos upju līmenis strauji paaugstinājās. Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls Lielajā Juglā, Salacā, Bārtā, Ventā un Abavā sasniedza 1,2-1,4 m, Gaujā un Lielupē 0,4-0,8 m, Aiviekstē 0,5-0,6 m, Daugavā 0,2-0,3 m.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi vairumā Latvijas upju novēroti laikā no 26. līdz 31. augustam, tomēr Latgales upēs, Mūsā, Mēmelē, Lielupes augštecē un Bārtā – augusta pirmajā dekādē. Zemākie ūdens līmeņi un mazākie caurplūdumi pārsvarā reģistrēti laikā no 14. līdz 24. augustam.

2.attēls. Ūdens līmeņu svārstības 2010. gada augustā

Daugavā augusta pirmajā pusē ūdens līmeņi lēni pazeminājās, bet mēneša otrajā pusē – lēni paaugstinājās. Izrādījās, ka upes posmā no Verhņedvinskas līdz Jēkabpilij augstākie līmeņi novēroti mēneša sākumā, savukārt Krievijas un Baltkrievijas teritorijā mēneša maksimumi pārsvarā tika sasniegti augusta beigās.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 226 m3/s, maksimālā pietece 273 m3/s novērota 31.

augustā, minimālā pietece 202 m3/s - 23. augustā.

Mēneša pirmajā pusē upēs stabili pieturējās augsta ūdens temperatūra, mēneša maksimumu pārasvarā sasniedzot 16.-17. augustā. Dažās upēs, kā piemēram Aiviekstē un Gaujas augštecē ūdens visvairāk iesilis bija 8. augustā. Maksimālā mēneša ūdens temperatūra sasniedza Latgales upēs +24...+27° C, Zemgales upēs +24...+26° C, Kurzemes upēs +24...+25° C,

Vidzemes upēs +21...+25° C.

Augusta otrajā pusē līdz mēneša beigām ūdens temperatūra upēs pakāpeniski pazeminājās. Zemākā mēneša ūdens temperatūra Latvijas upēs novērota periodā 30. -31. augustā: Vidzemes upēs +13...+15° C , Zemgales upēs +13...+17° C, Latgales un Kurzemes upēs +14...+16° C robežās.

Augustā ūdensaugi upju gultnēs pārsvarā auga pa visu teces šķērsgriezumu, bet Daugavā un Gaujā veģetācija atsevišķos posmos bija attīstījusies pie krastiem.

PN HMPD

10.09.2010.