KLIMATA PORTĀLS

2010. gada oktobra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 92%, Aiviekstes 91%, Gaujas 133%, Salacas 77%, Lielupes 56%, Ventas 74% no normas. Oktobrī visvairāk (114 mm) nolija Siguldā, samērā liels nokrišņu daudzums (80-84 mm) reģistrēts arī Priekuļos, Skultē un valsts dienvidrietumu daļā. Sausāks laiks valdīja Latvijas dienvidaustrumu daļā, Lielupes baseinā un Rīgas jūras līča rietumu piekrastē, kur nokrišņu summa bija tikai 33-43 mm.

Daugavas ūdenīgums bija 70%, Aiviekstes 94%, Gaujas 134%, Lielupes 85%, Ventas 140%, Salacas 159% no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2010. gada oktobrī

Oktobra pirmajā dekādē lielākajā Latvijas daļā nelija nemaz, līdz ar to šajā laikā bija vērojama upju noteces pazemināšanās. Savukārt mēneša otrajā pusē lietus izraisīja noteces palielināšanos, īpaši Vidzemes un Kurzemes upēs.

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls Lielajā Juglā sasniedza 2,3 m, Bārtā 1,6-2,0 m,Ventā 1,0-1,5 m, Aiviekstē 0,9-1,1 m, Gaujā 0,8-1,3 m, Lielupē 0,6-1,1 m. Daugavā 0,3-0,6 m.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi vairumā Latvijas upju novēroti oktobra trešajā dekādē. Tomēr dažviet (Irbē, Rojā, Užavā, Abavā un Daugavas un Salacas augštecēs) izrādījās, ka augstākie mēneša līmeņi bijuši oktobra pirmajās dienās.

2.attēls. Ūdens līmeņu svārstības 2010. gada oktobrī

Savukārt zemākie ūdens līmeņi un mazākie caurplūdumi novēroti oktobra otrajā dekādē, izņemot jūras līmeņa maiņu ietekmētajos upju posmos, kur zemākie līmeņi reģistrēti 6-7. oktobrī.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 308 m3/s, maksimālā pietece 418 m3/s novērota 31.

oktobrī, minimālā pietece 259 m3/s - 19. oktobrī.

Augstākā ūdens temperatūra bija oktobra sākumā: Kurzemes un Latgales upēs +10...+11° C, Zemgales upēs +9...+12° C, Vidzemes upēs +9...+11° C. Turpmāk ūdens pakāpeniski atdzisa, minimālās temperatūras vērtības sasniedzot periodā no 19. līdz 24. datumam. Zemākā mēneša ūdens temperatūra Latgales upēs bija +3...+4° C, Vidzemes un Zemgales upēs +3...+5° C, Kurzemes upēs +4...+6° C robežās. Pēc tam ūdens temperatūra paaugstinājās par 1 līdz 2 grādiem.

PN HMPD

9.11.2010.