KLIMATA PORTĀLS

2010. gada jūlija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 143%, Aiviekstes 82%, Gaujas 147%, Salacas 140%, Lielupes 172%, Ventas 130% no normas. Visvairāk (209 mm) nolija Kalnciemā, liels nokrišņu daudzums (148-177 mm) jūlijā reģistrēts arī Mērsragā, Skultē, Siguldā, Rīgā un Dobelē, turpretī Lubānā tikai 35 mm, Piedrujā, Griškānos un Sīļos 42-52 mm.

Daugavas ūdenīgums bija 108%, Aiviekstes 139%, Gaujas 109%, Lielupes 189%, Ventas 68% no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2010. gada jūlijā

Ūdens līmeņu svārstības jūlijā upēs bija samērā nelielas. Mēneša svārstību intervāls sasniedza Aiviekstē 1,0-2,1 m, Daugavā 0,7-1,5 m, Ventā 0,4-0,9 m, Lielupē 0,4-0,8 m, Gaujā 0,4-0,7 m, Lielajā Juglā 0,6 m.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi Daugavā, Dubnā, Rēzeknē, Aiviekstē, Gaujā, Lielupes augštecē, Mēmelē, Mūsā novēroti mēneša sākumā, Ogrē, Lielajā Juglā, Amatā, Lielupes un Gaujas lejtecēs - jūlija pirmās dekādes pēdējās dienās, bet Užavā un Salacā – 18.-19. jūlijā. Savukārt Svētē, Bērzē, Misā, Ventā, Bārtā, Abavā, Imulā, Irbē mēneša maksimumi sasniegti laikā no 27. līdz 31. jūlijam.

Zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi Svētē, Bērzē, Misā, Amatā, Užavā novēroti 5.-7. jūlijā, Ogrē, Lielajā Juglā, Gaujas augštecē, Ventā un Bārtā – 18.-20. jūlijā, pārējās upēs jūlija trešajā dekādē.

2.attēls. Ūdens līmeņu svārstības 2010. gada jūlijā

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 363 m3/s, maksimālā pietece 585 m3/s novērota 1.

jūlijā, minimālā pietece 244 m3/s - 31. jūlijā.

Augstākā ūdens temperatūra Latvijas upēs novērota periodā no 13. līdz 19. jūlijam, kad ūdens Vidzemes upēs iesila līdz +22...+27° C, Zemgales upēs +25...+29° C, Kurzemes upēs +24...+28° C un Latgales upēs +25...+28° C. Tomēr vairākās mazās upēs, piemēram Irbē, Misā un Sedā ūdens temperatūra jūlijā paaugstinājās tikai līdz +18...+19° C.

Zemākā mēneša ūdens temperatūra Latvijas upēs novērota periodā no 1. līdz 3. jūlijam: Latgales upēs +19...+23° C, Vidzemes upēs +15...+19° C, Zemgales upēs +15...+21°, Kurzemes upēs +14...+21° C robežās.

Jūlijā turpinājās veģetācijas attīstība upju gultnēs. Ūdensaugi pārsvarā auga pa visu teces šķērsgriezumu. Daugavas gultne pārsvarā bija brīva, ūdensaugi novēroti tikai dažviet pie krastiem.

PN HMPD

12.08.2010.