KLIMATA PORTĀLS

2021. gada augusta Latvijas upju režīma apskats

Augusta vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +16,0 °C, kas ir 0,5 °C zem mēneša normas. Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā augustā bija 134,6 mm, kas ir 75% virs mēneša normas (76,7 mm). Visvairāk nokrišņu (222,6 mm) bija Rucavā, bet vismazāk Skultē - 82,9 mm.

Augustā nokrišņu daudzums visos Latvijas upju baseinos bija lielāks nekā ilggadēji vidējās mēneša vērtības. Kopumā nokrišņu daudzums augustā Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 208%, Aiviekstes baseinā 182%, Gaujas baseinā 137%, Salacas baseinā 129%, Ventas baseinā 162% un Lielupes baseinā 186% no normas.

Pēc karstā un sausā jūlija augusts bija vēsāks un mitrāks, tomēr kopumā mēneša vidējā upju notece arī augustā saglabājās zem ilggadēji vidēji novērotajām vērtībām. Ventas baseinā upju ūdenīgums bija 86%, Aiviekstes, Salacas un Gaujas upju baseinos upju ūdenīgums augustā bija 61-67% no ilggadīgi vidējām noteces vērtībām. Salīdzinoši mazāks ūdenīgums novērots Daugavas un Lielupes upju baseinos, kur tas bija 46% no ilggadīgi vidējām noteces vērtībām.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES augustā bija 155 m3/s, maksimālā pietece 180 m3/s novērota 31. augustā, bet minimālā pietece 130 m3/s novērota 1. augustā.

Lielākajā daļā Latvijas upju ūdens līmeņa gaita augustā bija bez izteiktiem maksimumiem un svārstību amplitūda nebija liela. Atšķirīga situācija novērota Latvijas dienvidrietumu daļā esošajā Bārtas upes baseinā, kur augustā bija visvairāk nokrišņu, (Rucavā 222,6 mm).

Daugavas baseina upēs ūdens līmeņa svārstības augustā bija mazas. Daugavā arī Latvijas teritorijā. Daugavā no Piedrujas līdz Jēkabpilij ūdens līmeņa svārstības augustā bija 0,20...0,33 m intervālā. Daugavas lejtecē pie Andrejostas un Ķīšezerā ūdens līmenis svārstījies 0,61...0,66 m robežās. Daugavas baseina upēs ūdens līmeņa svārstības augustā bijušas 0,10...0,79 m robežās.

Daugava pie Krāslavas 10.08.2021.

Zilupē ūdens līmeņa svārstību amplitūda augustā bija tikai 0,13 m.

Salacas baseina upēs ūdens līmeņa svārstību amplitūda augustā bija neliela, tikai 0,07...0,28 m robežās, vislielākā Rūjā pie Vilnīšiem.

Rūja pie Vilnīšiem 10.08.2021.

Gaujas baseina upēs ūdens līmeņa svārstības augustā nav bijušas lielas. Gaujā ūdens līmeņa svārstību intervāls bija robežās no 0,25...0,40 m, lielākas Gaujas lejteces posmā pie Carnikavas, kur ūdens līmenis augustā svārstījies 0,58 m robežās.

Gauja pie Carnikavas 13.08.2021.

Gaujas baseina upēs ūdens līmeņa svārstības augustā bijušas atšķirīgas. Lielākajā daļā upju ūdens līmenis augustā svārstījies 0,15...0,26 m robežās, vietām pat mazāk, bet Tirzā, Palsā un Vijā ūdens līmenis svārstījās pat 0,47...0,69 m robežās.

Lielupe pie Mežotnes 19.08.2021.

Lielupē augustā ūdens līmenis svārstījās 0,45...0,54 m robežās. Citās Zemgales upēs ūdens līmeņa svārstības lielākoties novērotas 0,20...0,59 m amplitūdā. Aucē, Bērzē un Misā pie Lielveisiem ūdens līmeņa svārstības bijušas 0,64...1,39 m robežās.

Venta pie Kuldīgas 11.08.2021.

Ventā ūdens līmeņa svārstību intervāls augustā bija 0,55...0,72 m robežās. Ventas baseina upēs ūdens līmeņa svārstību intervāls bijis 0,43.…0,83 m robežās, bet Ciecerē un Imulā pat 1,28...1,33 m.

Vairākās Kurzemes upēs ūdens līmeņa svārstības augustā bija vien 0,29...0,58 m, bet lielākoties tās bijušas 0,70...1,81 m robežās. Vislielākās tās bijušas Bārtas augštecē.

Bārta pie Dūkupjiem 27.08.2021.

Mēneša sākumā ūdens temperatūra Latvijas upēs bija 16-24°C. Mēneša pēdējās dienās ūdens temperatūra Latvijas upēs bija 13-18°C.

Svēte pie Ūziņiem 27.08.2021.

Ūdens līmenis upēs augustā bija zems, ūdens silts, tāpēc veģetācija turpināja intensīvi attīstīties un upes turpināja aizaugt. Seklākajos un lēnākajos upju posmos ūdensaugi auga visā upes šķērsgriezumā.