Vizuālie materiāli
KLIMATA PORTĀLS
IZVĒLNE

Laika apstākļu raksturojums 2013. gada februārī

Februāra vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija -2,2ºC, kas ir 2,5 grādus virs ilggadējās vidējās normas, tādējādi ierindojot to ilggadējās datu rindas siltāko februāru trešajā desmitā. No 21. gadsimta februāriem šī gada februāris ir bijis trešais siltākais. Šajā gadsimtā vissiltākais ziemu noslēdzošais mēnesis ir bijis 2008. gadā, tā vidējā gaisa temperatūra bija +1,7ºC. Savukārt visaukstākie 21. gadsimta februāri ir bijuši divi pēdējie - 2011. gadā ar vidējo gaisa temperatūru -8,9ºC un 2012. gadā: -8,8ºC. Ilggadējā periodā vissiltākais laiks kalendārās ziemas pēdējā mēnesī ir bijis 1990. gadā (+3,4ºC), bet visaukstākais februāris ir bijis 1929. gadā (-14,2ºC).

Mēneša lielākā daļa, līdz pat 19. februārim, bija stabili siltāka par normu, turpretī februāra noslēgums temperatūras ziņā bija kontrastains. Tajā, diennakts vidējai gaisa temperatūrai svārstoties ±5 grādus no normas, piedzīvojām gan visā mēnesī viszemāko (-20,8ºC 22. februārī Zosēnos), gan visaugstāko (+8,2ºC 27. februārī Jelgavā) gaisa temperatūru.

2013-02.jpg

Februāra nokrišņu daudzums vidēji Latvijā bija 38 mm (111% no ilggadējās normas), tādējādi ierindojot to ilggadējās datu rindas mitrāko februāru trešajā desmitā, bet 21. gadsimtā - februāru datu rindas vidusdaļā. No 21. gadsimta februāru mēnešiem visvairāk nokrišņu ir bijis 2002. gadā (64 mm), bet vismazāk - 2003. gadā (12 mm). Ilggadējo datu rindā visvairāk nokrišņu februārī ir bijis 1957. gadā (71 mm), bet vismazāk – 1972. gadā (7 mm).

Mēneša gaitā sniega sega noturīgi klāja lielāko Latvijas daļu, izņemot pašu Baltijas jūras piekrasti. Austrumlatvijas augstieņu rajonos tās biezums līdz pat divām reizēm pārsniedza normu, atsevišķās dienās sasniedzot 50-54 cm, turpretīm daudzviet Kurzemē mēneša vidējais sniega segas biezums bija zem normas līdz pat tikai pusei no tās.

Šī gada februārī neparasti rāms bija vējš. Tā mēneša vidējais ātrums (2,4 m/s, kas ir 1,2 m/s zem normas) ir vismazākais pēdējos 36 gados novērotais. Vislielākais vēja brāzmu ātrums tradicionāli bija piekrastes rajonos, bet arī tur tas sasniedza tikai 17 m/s.