KLIMATA PORTĀLS

2016. gada novembra Latvijas upju režīma apskats

Novembrī Latvijā nokrišņi bija virs normas gandrīz visos upju baseinos, izņemot Ventas baseinu (1.attēls). Nokrišņiem bagātākā bija novembra otrā dekāde. Daugavas un Aiviekstes baseina novērojumu stacijās fiksēti spēcīgi nokrišņi 20. novembrī (21-28 mm).

Kopumā nokrišņu daudzums novembrī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 119%, Aiviekstes baseinā 172%, Gaujas baseinā 123%, Lielupes baseinā 152%, bet Ventas baseinā 94,8% no normas.

  1. attēls. Nokrišņi Latvijas upju baseinos 2016. gada novembrī

Novembrī Daugavas ūdenīgums bija 110%, Aiviekstes 131%, Gaujas 155%, Lielupes 345% un Ventas 94% no normas (2. attēls). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES novembrī bija 605 m3/s, maksimālā pietece 921 m3/s novērota 26. novembrī, bet minimālā pietece 381 m3/s 1. novembrī.

  1. attēls. Vidējie un maksimālie ūdens caurplūdumi 2016. gada novembrī

Novembra sākumā Latvijas upēs galvenokārt novērotas ūdens līmeņa svārstības ar tendenci ūdens līmenim nedaudz pazemināties. Novembra otrās dekādes beigās, spēcīgo nokrišņu ietekmē, Latvijas upēs ūdens līmenis strauji paaugstinājās. Daugavā ūdens līmenis paaugstinājās par 69-149 cm periodā no 17.-30. novembrim, citās Daugavas baseina upēs ūdens līmenis paaugstinājās periodā no 14.-24. novembrim. Gaujas un Salacas baseina upēs ūdens līmenis paaugstinājās periodā no 14.-23. novembrim. Ūdens līmenis Gaujā paaugstinājās par 155-167 cm, bet Salacā par 75-80 cm. Savukārt Lielupes baseina upēs ūdens līmenis paaugstinājās periodā no 14.-22. novembrim. Ventas un Baltijas jūras piekrastes mazo upju baseinos ūdens līmenis paaugstinājās periodā no 13.-22. novembrim. Ventā ūdens līmenis paaugstinājās par 111-186 cm.

  1. attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2016. gada novembrī

Novembrī Latvijas upēs ūdens bija vēss, vidējā ūdens temperatūra Latgales upēs ap 1ºC, Vidzemes upēs 1-3ºC, Zemgales upēs 2-4ºC un Kurzemes upēs 2-3ºC robežās.

Novembra pirmās dekādes beigās Daugavā tika novērotas sākotnējās ledus formas – piesalas, vizmas, kā arī reta līdz vidēja vižņu iešana. Savukārt mēneša otrās dekādes beigās, paaugstinoties gaisa temperatūrai, sākotnējo ledus formu veidošanās tika pārtraukta. Mēneša pēdējās dienās, gaisa temperatūrai pazeminoties, Daugavā atkārtoti izveidojās sākotnējas ledus formas – piesalas un reta līdz vidēja vižņu iešana. Arī Vidzemes upēs periodā no 7.-18. novembrim bija izveidojušās sākotnējās ledus formas (4. attēls). Zemgales un Kurzemes upes bija brīvas.

  1. attēls Piesalas Gaujā pie Valmieras 2016. gada 18. novembrī (fotogrāfijas autore S. Puncule)