KLIMATA PORTĀLS

2011. gada aprīļa Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums aprīlī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 60%, Aiviekstes 54%, Gaujas 57%, Salacas 59%, Lielupes 62%, Ventas 86% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 129%, Aiviekstes 133%, Gaujas 180%, Lielupes 114%, Ventas 97% no normas.

  1. attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2011. gada aprīlī

Zemākie mēneša ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi Latgales un Vidzemes upēs pārsvarā novēroti aprīļa sākumā, turpretī Zemgales un Kurzemes upēs – mēneša beigās. Aprīlī ūdens līmeņu svārstību intervāls Ventā saniedza 2,4-2,5 m, Lielupē 1,3-3,1 m, Gaujā 1,8-3,8 m, Daugavā 2,1-5,9 m, Aiviekstē 2,1-3,1 m, Lielajā Juglā 4,5 m, Pededzē 3,5 m.

Aprīlī upēs turpinājās pavasara palu periods. Līdzīgi kā 2010. gadā arī šogad izteikts pavasara palu maksimums bija vērojams Latgales un Vidzemes upēs, kā arī Lielupes labā krasta pietekās. Aprīļa un vienlaikus arī 2011. gada pavasara palu augstākie līmeņi un arī lielākie caurplūdumi mazajās Latgales un Vidzemes upēs tika sasniegti periodā no 6. līdz 10. aprīlim. Savukārt Daugavā, Aiviekstes augštecē, Gaujā un Sedā palu maksimums iestājās laikā no 13. līdz 16. aprīlim, bet Salacas augštecē tikai 20. aprīlī. Arī Zemgales un Kurzemes upēs aprīļa pirmajā dekādē ūdens līmeņi paaugstinājās, sasniedzot augstākās atzīmes periodā no 5. līdz 10. aprīlim. Pēc mēneša augstāko līmeņu sasniegšanas Latvijas upēs līdz aprīļa beigām turpinājās pavasara palu krišanās fāze.

Latvijas rietumu daļas upju režīms nepastāvīgo laikapstākļu ietekmē šogad krasi atšķīrās gan ziemas, gan pavasara mēnešos. Palu maksimālie līmeņi vairākās upēs vai to posmos izrādījās zemāki par ziemas atkusnī novērotajiem. Interesanti, ka Lielupē Staļģenes – Kalnciema posmā šī gada februāra, marta un aprīļa mēnešu augstākie ūdens līmeņi atšķīrās tikai par 10-20 cm. Šajā Lielupes posmā, kā arī Mēmelē, Viesītē, Misā, Ventā pie Vārdavas ietekas, Abavā, Imulā, Ciecerē un Durbē pavasara palu maksimālie līmeņi tika novēroti aprīļa pirmajā dekādē.

Palu maksimālie līmeņi Daugavā posmā no Piedrujas līdz Jersikai par 0,5-1,2 m, Gaujā Valmieras – Siguldas posmā un Lielajā Juglā, par 1,1 m, Aiviekstē un Ogrē par 0,1-0,2 m pārsniedza ilggadīgi vidējos rādītājus. Daugavā pie Jēkabpils, Amatā un Salacā palu maksimālie līmeņi bija tuvi normai, bet Lielupē un Mūsā par 0,3-1,0 m, Ventā un Bārtā par 1,0-2,2 m zemāki nekā ilggadīgi vidējie pavasara palu maksimālie līmeņi.

Šogad palu maksimālie līmeņi Latvijā kopumā bija zemāki nekā 2010. gadā. Tomēr vairākās mazajās Latgales un Vidzemes upēs, piemēram, Dubnā šogad reģistrēti par 33 cm, Lielajā Juglā, Rūjā, Sedā un Salacas augštecē par 2-7 cm augstāki līmeņi. Savukārt Pededzē, Tirzā, Ošā, Gaujas lejtecē, Amatā un Misā tikai par 3-12 cm, bet Zilupē, Rēzeknē, Aiviekstes augštecē, Vaidavā, Gaujas augštecē un vidustecē par 17-27 cm zemāki līmeņi nekā 2010. gadā.

Plašākā palieņu applūšana aprīlī šogad novērota Daugavā posmā no Daugavpils līdz Līvāniem, Aiviekstē, Gaujā pie Valmieras un Carnikavas, Lielajā Juglā un Dubnā. Pārsvarā upēm piegulošās teritorijas applūda applūda no pirmās dekādes vidus līdz otrās dekādes beigām.

2.attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2011. gada aprīlī

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES aprīlī bija 2560 m³/s, maksimālā pietece 3700 m³/s novērota 15. aprīlī, minimālā pietece 840 m³/s - 1. aprīlī.

Aprīļa sākumā upēs turpinājās ledus segas sairšanas process. Lielupē posmā no Staļģenes līdz Kalnciemam, Ventas lejtecē, Gaujas augštecē un lejtecē, Rēzeknē, Aiviekstes lejtecē, Ogrē, Daugavas augštecē un lēnākajos posmos Latvijas teritorijā sākās laikā no 1. līdz 6. aprīlim. Ledus iešanas laikā lielākie ledus sastrēgumi veidojās Daugavā pie Līksnas, Nīcgales un Pļaviņu ūdenskrātuvēs Zeļķu-Pļaviņu posmā, izraisot krasu ūdens līmeņu paaugstināšanos par 1,5-2,4 m diennaktī un zemāko palieņu applūšanu Zeļķu – Aiviekstes grīvas posmā.

Aprīļa sākumā ūdens temperatūra upēs bija +0...+2º C robežās. Mēneša gaitā ūdens pakāpeniski iesila. Augstākā ūdens temperatūra novērota mēneša pēdējās dienās: Vidzemes upēs +8...+13º C, Latgales upēs +10...+14º C, Kurzemes upēs +11...+15º C un Zemgales upēs +13...+17º

13.05.2011.