KLIMATA PORTĀLS

2011. gada maija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums aprīlī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 125%, Aiviekstes 145%, Gaujas 143%, Salacas 118%, Lielupes 129%, Ventas 109% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 110%, Aiviekstes 83%, Gaujas 92%, Lielupes 88%, Ventas 73% no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2011. gada maijā

Maija sākumā upēs turpinājās pavasara palu krišanās. Pirmajā dekādē pārsvarā valdīja sauss laiks, lija tikai vietām un nedaudz. Lietainākā bija mēneša otrā dekāde, lielākais diennakts nokrišņu daudzums reģistrēts 13.,14.,16. un 23.maijā. Lietus periodā maija otrajā dekādē ūdens līmeņi upēs nedaudz paaugstinājās. Līmeņu pazemināšanās Daugavā posmā no Piedrujas līdz Jēkabpilij atsākās laikā no 13. līdz 18. maijam, pārējās Latvijas upēs – pārsvarā otrās dekādes beigās, trešās dekādes sākumā.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi Daugavā, Aiviekstē, Salacā un Gaujā pie Siguldas novēroti 1. maijā, bet pārējās upēs periodā no 15. līdz 25. maijam. Savukārt zemākie līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi Daugavā, Aiviekstē, Ogrē, Lielajā Juglā, Salacā, Misā, Tērvetē, Abavā un Ventā pie Vārdavas ietekas reģistrēti mēneša beigās, pārējās upēs laikā no 8. līdz 15. maijam.

Mēneša ūdens līmeņu svārstību intervāls Daugavā saniedza 1,5-3,8 m, Aiviekstē 1,5-2,7 m, Salacā 0,6-1,5 m, Lielajā Juglā 1,0 m, Gaujā 0,5-0,8 m, Lielupē 0,5-0,6 m, Ventā 0,3-0,6 m. Maijā joprojām bija applūdušas zemākās Aiviekstes palienes.

2.attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2011. gada maijā

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES maijā bija 1206 m³/s, maksimālā pietece 1770 m³/s novērota 1. maijā, minimālā pietece 605 m³/s - 31. maijā.

Zemākā mēneša ūdens temperatūra novērota maija pirmajā dekādē laikā no 5. līdz 8. maijam. Minimālā maija mēneša ūdens temperatūra Vidzemes upēs bija +6...+9ºC, Kurzemes upēs +8...+9ºC, Latgales upēs +9...+10ºC un Zemgales upēs +7..+11º C robežās.

Visvairāk ūdens iesila mēneša beigās, kad ūdens temperatūra sasniedza Vidzemes upēs +12...+17º C, Latgales upēs +16...+20º C, Kurzemes upēs +16...+19º C un Zemgales upēs +17...+21º C.

Maijā daudzviet upju gultnēs sākās veģetācijas attīstība.

13.06.2010.