KLIMATA PORTĀLS

2007. gada oktobra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums upju baseinos Latvijas teritorijā bija: Daugavas baseinā 151%, Aiviekstes 155%, Gaujas 127%, Salacas 154%, Lielupes 134%, Ventas 81% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 47%, Aiviekstes 89%, Gaujas 80%, Salacas 143%, Lielupes 102%, Ventas 120% no normas.

Oktobra pirmās divas dekādes bija lietainas, turpretī trešajā dekādē nolija tikai 2-11% no kopējā mēneša nokrišņu daudzuma. Lielākajās Latvijas upēs izteikti lietus uzplūdieni netika novēroti, tomēr otrajā dekādē upju notece pārsvarā bija 1,5- 2 reizes lielāka nekā pirmajā dekādē.

Augstākie ūdens līmeņi Ventā novēroti pirmās dekādes otrajā pusē; Bārtā, Abavā, Zemgales upēs, Ogrē, Lielajā Juglā, Salacā, Dubnā ap mēneša vidu; Gaujā un Aiviekstē - otrās dekādes beigās, savukārt Daugavā - trešās dekādes otrajā pusē.

Zemākie ūdens līmeņi upēs pārsvarā novēroti oktobra pirmajās dienās, bet upju lejtecēs, kas pakļautas Baltijas jūras līmeņa svārstībām vēja ietekmē, viszemākie līmeņi bija 29.-30. oktobrī.

Krasākās ūdens līmeņa maiņas reģistrētas Lielajā Juglā. Mēneša ūdens līmeņu svārstību intervāls L. Juglā pie Zaķiem sasniedza 2,4 m, Aiviekstē 1,0-1,4 m, Ogrē, Salacā ap 1,0 m, Gaujā,Ventā, Bārtā un Lielupē 0,5-0,9 m.

Daugavā ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls oktobrī sasniedza 0,3-0,7 m. Vidējā pietece Pļaviņu HES bija 235 m³/s, maksimālā pietece 288 m³/s novērota 19. oktobbrī, minimālā pietece 142 m³/s – 1. oktobrī.

Augstākā ūdens temperatūra upēs novērota periodā no 1. līdz 3. oktobrim, kad rīta stundās ūdens bija +12...+15° C robežās.

Vienīgi Daugavā ūdens temperatūra pazeminājās līdz pat mēneša beigām un 31. oktobrī tā bija +5...+7° C robežās. Citās upēs zemākā ūdens temperatūra upēs novērota periodā no 22. līdz 25. oktobrim (+4...+6° C), bet mēneša pēdējās dienās ūdens iesila par 1 līdz 3 grādiem.

PN HPD

27.11.2007.