KLIMATA PORTĀLS

2008. gada septembra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums upju baseinos Latvijas teritorijā bija: Daugavas baseinā 27%, Aiviekstes 52%, Gaujas 49%, Salacas 39%, Lielupes 28%, Ventas 47% no normas. Vairāk lija septembra sākumā un beigās, savukārt periodā no 13. līdz 27. septembrim nokrišņu daudzums bija pavisam niecīgs. Zemgalē un Latgalē mēneša nokrišņu summa daudzviet bija tikai 14-17 mm, turpretī Kurzemes ziemeļu daļā tā saniedza 45-59 mm.

Daugavas ūdenīgums septembrī bija 84%, Aiviekstes 70%, Gaujas 83%, Salacas 115%, Lielupes 24%, Ventas 47% no normas.

  1. attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2008. gada septembrī

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi vairumā Latvijas upju novēroti mēneša sākumā, turpretī zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi - septembra trešajā dekādē.

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls bija nedaudz mazāks kā iepriekšējā mēnesī: Bārtā tas sasniedza 0,2-0,8 m, Aiviekstē 0,5-0,7 m, Gaujā 0,5-0,6 m, Lielupē 0,3-0,6 m, Ventā ap 0,5 m un Salacā ap 0,3 m.

Daugavā atšķirībā no citām upēm iezīmējās divi nelieli lietus uzplūdieni, pie kam mēneša maksimumi tika sasniegti periodā no 16. līdz 22. septembrim. Savukārt zemākie ūdens līmeņi un caurplūdumi posmā no Krāslavas līdz Jēkabpilij reģistrēti 1. septembrī, bet Krievijas un Baltkrievijas teritorijā - septembra otrās dekādes sākumā.

Posmā no iztekas līdz Vitebskai ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls sasniedza 1,0-1,1 m, turpretī posmā no Ullas līdz Jēkabpilij 0,5-0,9 m. Vidējā pietece Pļaviņu HES septembrī bija 288 m³/s, minimālā pietece 193 m³/s novērota 1. septembrī, maksimālā pietece 349 m³/s - 22. septembrī.

Ūdens visvairāk iesila laikā no 7. līdz 9. septembrim. Mēneša augstākā ūdens temperatūra Vidzemes upēs sasniedza +15...+18° C, Latgales upēs +17...+19° C, Zemgales upēs +18...+21°C un Kurzemes upēs +16...+18° C.

Viszemākā ūdens temperatūra pārsvarā novērota periodā no 24. līdz 30. septembrim: Vidzemes upēs +8...+9° C, Latgales upēs +9...+11° C, Zemgales upēs +9...+13° C un Kurzemes upēs +10...+11° C, robežās.

PN HPD

16.10.2008.