KLIMATA PORTĀLS

2008. gada augusta Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums upju baseinos Latvijas teritorijā bija: Daugavas baseinā 139%, Aiviekstes 220%, Gaujas 190%, Salacas 216%, Lielupes 124%, Ventas 191% no normas. Augustā nokrišņu sadalījums teritoriāli bija ļoti nevienmērīgs, pie kam lietainākā bija trešā dekāde. Mazāk lija Zemgalē un Latgalē, visvairāk Alūksnes augstienē un Baltijas jūras piekrastē. Piemēram, mēneša nokrišņu summa Dobelē bija 66 mm, Daugavpilī – 69 mm, Pāvilostā -191 mm, Alūksnē – 195 mm.

Upju notece mēneša otrajā pusē palielinājās, tomēr kopumā tā bija mazāka par normu.

Daugavas ūdenīgums augustā bija 53%, Aiviekstes 61%, Gaujas 67%, Salacas 70%, Lielupes 31%, Ventas 40% no normas.

  1. attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2008. gada augustā

Zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi Vidzemes, Zemgales un Kurzemes upēs pārsvarā novēroti periodā no 1. līdz 3. augustam, Daugavā Baltkrievijas teritorijā un Aiviekstes augštecē laikā no 6. līdz 10. augustam, savukārt Daugavā Piedrujas-Jēkabpils posmā, Lielupes augštecē, Mūsā un Mēmelē – no 11. līdz 15. augustam.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi tikai Daugavā posmā no Krāslavas līdz Jēkabpilij novēroti 1. augustā. Pārējās upēs visaugstākie mēneša līmeņi reģistrēti augusta trešās dekādes otrajā pusē. Pie kam maksimumi Ogrē un Gaujas augštecē tika sasniegti 24.-25. augustā, Ventā un Bārtā 27.- 29.augustā, Mēmelē, Lielupē, Lielajā Juglā, Amatā un Salacā 28. – 30. augustā, Gaujas vidustecē un lejtecē un Daugavā no iztekas līdz Piedrujai – 31. augustā.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, palielinājās ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls.

Bārtā tas sasniedza 0,4-1,2 m, Aiviekstē 0,6-0,8 m, Gaujā 0,4-0,7 m, Salacā 0,3-0,7 m, Lielupē 0,2-0,7 m, Ventā 0,4-0,6 m.

Daugavā posmā no iztekas līdz Vitebskai ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls sasniedza 1,3-1,5 m, turpretī posmā no Piedrujas līdz Jēkabpilij tikai 0,2-0,4 m. Vidējā pietece Pļaviņu HES augustā bija 182 m³/s, maksimālā pietece 209 m³/s novērota 1. augustā, minimālā pietece 168 m³/s – 13.-14. augustā.

Augusta pirmajā un otrajā dekādē ūdens temperatūras svārstības upēs bija samērā nelielas. Teritorijas lielākajā daļā augstākā ūdens temperatūra novērota mēneša pirmajās dienās: Gaujas vidustecē un lejtecē +20...+21° C, Daugavā no Jēkabpils līdz Pļaviņām +21...+22° C, Zemgales upēs +21...+24°C, Kurzemes upēs +19...+24° C robežās. Tomēr Daugavā posmā no Piedrujas līdz Vaikuļāniem, Dubnā, Rēzeknē, Aiviekstē pie Lubānas, Ogrē un Lielajā Juglā ūdens visvairāk (+20...+23°C) un arī Gaujas augštecē (+19°C) bija iesilis laikā no 16. līdz 18. augustam.

Augusta trešajā dekādē ūdens temperatūra upēs pazeminājās par 3-5 grādiem un 30.-31. augustā ūdens Vidzemes upēs bija tikai +14...+15° C, Latgales un Kurzemes upēs +15...+16° C, Zemgales upēs +15...+18° C robežās.

PN HPD

15.09.2008.