Vizuālie materiāli
KLIMATA PORTĀLS
IZVĒLNE

Satelītu klimata atlants

Satelītu klimata atlants ir rīks, kas balstoties uz satelītu datu kopām raksturo dažādus klimatiskos parametrus. Rīks sevī ietver Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) datus par Baltijas valstu teritoriju mēnešu un gadu griezumā, kā arī klimatiskās normas (1991. - 2020. gads), ilggadējās vidējās/maksimālās/minimālās vērtības (veikts aprēķins no visiem līdz šim pieejamajiem mēnešiem/gadiem) un anomālijas jeb mēneša/gada novirzes no klimatiskās normas vērtībām.

Papildu informāciju par satelītu datiem un to mērinstrumentiem iespējams atrast satelīta projektu mājas lapās:

  • Satelītu novērojumu datu pielietošana klimata monitoringā (CM SAF): www.cmsaf.eu
  • Satelītu novērojumu datu pielietošana atmosfēras sastāva uzraudzībā (AC SAF): https://acsaf.org/

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz klimata.atlants@lvgmc.lv.

Rīka korektai darbībai ieteicams izmantot pārlūkprogrammu Google Chrome.

Satelīta projekts
Parametrs