KLIMATA PORTĀLS

2010. gada jūnija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 133%, Aiviekstes 106%, Gaujas 141%, Salacas 93%, Lielupes 111%, Ventas 63% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 160%, Aiviekstes 142%, Gaujas 125%, Lielupes 217%, Ventas 78% no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2010. gada jūnijā

Jūnijā nokrišņu daudzums teritoriāli bija kontrastains. Ja Griškānos (Rēzeknes tuvumā) nolija 160 mm, tad Kurzemē Liepājā – Ventspilī tikai 24-29 mm. Tā kā valsts rietumu daļā lija maz, Kurzemes upēs ūdens līmeņi tikai nedaudz svārstījās. Turpretī Latgales, Vidzemes un Zemgales upju notece trešajā dekādē palielinājās.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi Daugavā posmā no Daugavpils līdz Jersikai, Salacā, Ventā pie Vārdavas ietekas un Abavā novēroti jūnija sākumā. Daugavā posmā no Veļižas līdz Krāslavai un pie Jēkabpils, Gaujas un Ventas lejtecēs – periodā no 8. līdz 16. jūnijam, pārējās upēs – jūnija trešajā dekādē, kad Latvijas lielākajā daļā stipri lija.

Zemākie līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi Daugavā, Salacā un Kurzemes upēs reģistrēti mēneša beigās. Dažās upēs vai to posmos, piemēram, Rēzeknē, Dubnā, Lielupes augštecē un Mēmelē mēneša minimums novērots 1. – 2. jūnijā, Vidzemes upēs un Lielupē Jelgavas - Slokas posmā pārsvarā otrajā dekādē, bet Aiviekstē – trešās dekādes sākumā.

Mēneša ūdens līmeņu svārstību intervāls Daugavā Latvijas teritorijā saniedza 0,4-1,2 m, Aiviekstē 0,7-1,4 m, Gaujā 0,4-0,9 m, Lielajā Juglā pie Zaķiem 1,2 m, Lielupē 0,3-1,1 m, Salacā 0,3-0,5 m Ventā 0,1-0,4 m.

2.attēls. Diennakts vidējie ūdens līmeņi 2010. gada jūnijā

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES jūnijā bija 730 m³/s, maksimālā pietece 805 m³/s novērota 1. jūnijā, minimālā pietece 620 m³/s - 30. jūnijā.

Vēsākais ūdens Latvijas upēs bija mēneša sākumā un trešās dekādes vidū, kad ūdens temperatūra rīta stundās Vidzemes upēs bija +12...+15º C, Kurzemes upēs +13...+15º C, Latgales upēs +15...+17º C un Zemgales upēs +14...+17º C robežās.

Visvairāk ūdens iesila jūnija otrās dekādes sākumā un jūnija beigās, kad ūdens temperatūra sasniedza Vidzemes upēs +16...+20º C, Latgales upēs +18...+22º C, Kurzemes upēs +18...+21º C un Zemgales upēs +20...+21º C.

Jūnijā upju gultnēs turpinājās veģetācijas attīstība. Ūdensaugi upju gultnēs pārsvarā auga pa visu teces šķērsgriezumu. Jūnijā brīva bija Daugavas gultne un straujākie Gaujas posmi.

06.07.2010.