KLIMATA PORTĀLS

2006. gada augusta Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 145%, Aiviekstes 141%, Gaujas 93%, Salacas 69%, Lielupes 175%, Ventas 158% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 64%, Aiviekstes 23%, Gaujas 49%, Salacas 34%, Lielupes 24 %, Ventas 31% no normas.

Augusta pirmajās divās dekādēs upēs turpinājās vasaras mazūdens periods ar nelielām ūdens līmeņu svārstībām. Upju gultnēs saglabājās bagātīga veģetācija, kas vēl papildus samazināja jau tā mazo noteci.

Kaut gan mēneša sākumā daudzviet stipri lija, ūdens līmenis upēs palielinājās nedaudz. Pieturējās zemi līmeņi un, piemēram, Gaujā pie Siguldas šogad novērots zemākais mazūdens līmenis ilggadējā novērojumu periodā no 1939. gada. Mēneša vidū stipri lija valsts rietumu daļā, tāpēc Kurzemes upēs līmenis cēlās par 15-37 cm.

Atšķirīga situācija bija vērojama Daugavā, kuras sateces baseins stiepjas tālu aiz Latvijas robežām. Augusta pirmajā dekādē līmenis Daugavā cēlās par 20-40 cm, jo Daugavas baseinā Baltkrievijā laikā no 5. līdz 7. augustam nolija 50-60 mm. Ļoti daudz nokrišņu Daugavas baseinam atnesa vairāki dienvidu cikloni. Piemēram, Baltkrievijā Vitebskas novērojumu stacijā no 22. līdz 25. augustam nolija 180 mm, kas ir vairāk kā 2 mēneša normas, bet kopējā augusta nokrišņu summa bija 318 mm. Stiprās lietusgāzes jau 23. augustā upes augštecē izraisīja strauju ūdens līmeņa celšanos par 0,8-1,5 m diennaktī.

Lietus uzplūdiens turpinājās septembrī. Līdz augusta beigām ūdens līmenis Daugavā pie Piedrujas bija cēlies par 3,9m, pie Krāslavas par 3,1 m, pie Daugavpils par 3,0 m un pie Jēkabpils par 1,7m.

Mēneša vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 207 m3/s, maksimālā pietece 860 m3/s novērota 31. augustā, minimālā pietece 122 m3/s - 5. augustā.

Latvijas upēs ūdens temperatūra bija nedaudz augstāka par normu. Siltākais ūdens bija augusta sākumā un otrās dekādes beigās. 19. augustā ūdens upēs no rīta bija +17...+22° C robežās.

Vēsākais ūdens bija mēneša beigās. Ūdens temperatūra 31. augustā no rīta Daugavā bija +17°...+19°C , Gaujā +14°...+17°C, Lielupē +18°...+20°C un Ventā +18°...+19°C robežās.

PN HPD

11.09.2006.