Vizuālie materiāli
KLIMATA PORTĀLS
IZVĒLNE
Publicēts: 11.03.2024.

Decembris, 2023

Decembra apskats

Decembra vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija –1,1 °C, kas ir vienāda ar mēneša normu. Mēneša minimālā gaisa temperatūra –15,7 °C tika novērota 9. decembrī Alūksnē, bet maksimālā gaisa temperatūra +8,6 °C tika novērota 19. decembrī Dobelē, Jelgavā un Rīgā.

Vidējās gaisa temperatūras novirze no normas 2023. gada decembrī, °C

Mēneša pirmajā pusē diennakts vidējā gaisa temperatūra bija zemāka par klimatisko normu, bet otrajā pusē – augstāka. Decembra mēnesī tika reģistrēti divi maksimālās gaisa temperatūras rekordi: 17. decembrī Liepājā (+7,4 °C) un 19. decembrī Dagdā (+6,1 °C).


Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā decembrī bija 77,8 mm, kas ir 45% virs mēneša normas (53,7 mm), līdz ar to šis decembris bija ceturtais mitrākais novērojumu vēsturē (to pārspēj 1999., 2010. un 2011. gada decembri). Visvairāk nokrišņu (154,0 mm) bija Rucavā, bet vismazāk Bauskā un Jelgavā - 34,7 mm. Vidēji Latvijā decembrī bija 17,2 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Alūksnē, Rucavā, Siguldā, Skultē un Zosēnos - 20 diennaktis, bet vismazāk Dobelē un Rūjienā - 12 diennaktis.

Nokrišņu daudzuma novirze no normas 2023. gada decembrī, %

Sausuma un mitruma rādītājs decembrī stacijās Zemgalē, Vidzemes piekrastē un Ziemeļvidzemē, kā arī dažviet valsts austrumos bija normas robežās, taču pārējās stacijās decembris bija mēreni mitrs, ļoti mitrs vai Dienvidkurzemē un Rīgā pat ekstremāli mitrs.

Decembra pirmajā pusē tika novērots sals, uz upēm un ezeriem turpināja veidoties ledus. Sniega segas biezums daudzviet Vidzemē un Latgalē sasniedza 25-30 cm. Mēneša vidū strauji kusa sniega sega, upēs turpināja paaugstināties ūdenslīmenis, plaši applūda upju palienes un zemākās vietas, turpinājās ledus uzlūšana un iešana. Mēneša beigās daudzviet no jauna izveidojās neliela sniega sega, upēs turpinājās ledus iešana, taču dažviet novērotais stiprais lietus veicināja ūdenslīmeņa paaugstināšanos un plašu palieņu teritoriju applūšanu daudzviet Latvijā.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā decembrī bija 92% - no 89% Kolkā, Liepājā un Ventspilī līdz 95% Alūksnē.

Visstiprākās vēja brāzmas (21,5 m/s) tika novērotas 28. decembrī Liepājā.

Vidējais un maksimālais vēja ātrums Lavijā 2023. gada decembrī, m/s

Decembris Latvijā bija mazāk saulains kā vidēji 1991.-2020. gadu periodā.

Saules spīdēšanas ilgums 2023. gada decembrī

Krimuldā un Raiskumā 6. decembrī tika novērots halo, bet Rīgas līča piekrastē vairākkārt tika novērotas ledus bumbas.

Vairāki ziņojumi saņemti par baltā stārķa novērojumiem: 9. decembrī stārķis pamanīts Baldones pagastā, 19. decembrī - Kokneses pagastā un 26. decembrī - Krimuldas pagastā. Mēneša sākumā novērots arī lielais dumpis (Liepājā), plukšķis (Iecavā) un dzērve (Remtes pagastā).1

Mēneša beigās novērota ekstremāli agra meža un sējas zosu pavasara migrācija2, Kurzemes piekrastes rajonos (Nīcā, Vecpilī, Piltenē) ziemeļu virzienā lidojam novēroti zosu bari ar vairākiem simtiem putnu1.

Decembra 3. dekādes apskats

Decembra 3. dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +1,0°C, kas ir 2,9 °C virs dekādes normas. Dekādes minimālā gaisa temperatūra –8,8 °C tika novērota 31. decembrī Alūksnē, bet maksimālā gaisa temperatūra +7,4 °C tika novērota 28. decembrī Liepājā.

Visu decembra 3. dekādi vidējā gaisa temperatūra turējās virs klimatiskās normas, taču jauni diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi sasniegti netika.

Vidējās gaisa temperatūras novirze no normas 2023. gada decembra 3. dekādē, °C

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā decembra 3. dekādē bija 44,4 mm, kas ir 124% virs dekādes normas (19,8 mm). Visvairāk nokrišņu (89,2 mm) bija Rucavā, bet vismazāk Bauskā - 19,5 mm. Vidēji Latvijā decembra 3. dekādē bija 8,3 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Siguldā - 10 diennaktis, bet vismazāk Rūjienā - 6 diennaktis.

Nokrišņu daudzuma novirze no normas 2023. gada decembra 3. dekādē, %

Dekādes sākumā lielākajā valsts daļā sniega segas nebija, taču dekādes vidū daudzviet sniga un Ziemassvētki lielā Latvijas daļā tika sagaidīti ar sniega segu. Biezāka sniega sega izveidojās vietām valsts austrumu un ziemeļu rajonos.

Dekādes sākumā upēs turpināja iet ledus, paaugstinājās ūdenslīmenis, applūda plašas teritorijas. Ūdenslīmeņa celšanos un palieņu applūšanu veicināja arī dekādes beigās novērotais stiprais lietus.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā decembra 3. dekādē bija 91% - no 86% Liepājā līdz 95% Alūksnē un Saldū.

Visstiprākās vēja brāzmas (21,5 m/s) tika novērotas 28. decembrī Liepājā.

Vidējais un maksimālais vēja ātrums Lavijā 2023. gada decembra 3. dekādē, m/s

Nīcas pagastā 27. decembrī ziemeļu virzienā lidojam novērotas 400 meža zosis1, šis fenoloģiskais novērojums vērtējams kā ekstremāli agra meža zosu pavasara migrācija2. Tajā pašā dienā Vecpils pagastā ziemeļu virzienā novērotas migrējam 19 sējas zosis1. Savukārt 30. decembrī vairāk nekā 200 sējas zosis kopā ar ziemeļu gulbjiem novērotas barojamies uz nokopta kukurūzas lauka Piltenes pusē1. Vēl pie interesantiem ornitofenoloģiskajiem novērojumiem jāmin 26. decembrī Krimuldas pagastā novērotais baltais stārķis1.

Decembra 2. dekādes apskats

Decembra 2. dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +1,0 °C, kas ir 2,0 °C virs dekādes normas. Dekādes minimālā gaisa temperatūra –13,0 °C tika novērota 14. decembrī Jelgavā, bet maksimālā gaisa temperatūra +8,6 °C tika novērota 19. decembrī Dobelē, Jelgavā un Rīgā.

Decembra 2. dekādes pirmajā pusē gaisa temperatūra bija zemāka par klimatisko normu, bet otrajā pusē – augstāka. Dekādē tika reģistrēti divi maksimālās gaisa temperatūras rekordi: 17. decembrī Liepājā (+7,4 °C) un 19. decembrī Dagdā (+6,1 °C).

Vidējās gaisa temperatūras novirze no normas 2023. gada decembra 2. dekādē, °C

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā decembra 2. dekādē bija 24,2 mm, kas ir 43% virs dekādes normas (16,9 mm). Visvairāk nokrišņu (47,2 mm) bija Rucavā, bet vismazāk Dobelē – 9,8 mm. Vidēji Latvijā decembra 2. dekādē bija 6,4 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Alūksnē un Skultē - 9 diennaktis, bet vismazāk Dobelē - 4 diennaktis.

Nokrišņu daudzuma novirze no normas 2023. gada decembra 2. dekādē, %

Līdz ar gaisa temperatūras paaugstināšanos ļoti strauji nokusa sniega sega. Ja dekādes sākumā valsts austrumu rajonos daudzviet sniega segas biezums bija 25–30 cm, tad dekādes beigās lielākajā valsts daļā vienlaidus sniega segas vairs nebija.

Upēs turpināja paaugstināties ūdenslīmenis, plaši applūda upju palienes un zemākās vietas, turpinājās ledus uzlūšana un iešana. Dažviet Rīgas līcī dekādes vidū novērotas ledus bumbas.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā decembra 2. dekādē bija 94% - no 90% Liepājā un Ventspilī līdz 97% Alūksnē un Zīlānos.

Visstiprākās vēja brāzmas (21,1 m/s) tika novērotas 19. decembrī Liepājā.

Vidējais un maksimālais vēja ātrums Lavijā 2023. gada decembra 2. dekādē, m/s

Dekādes sākumā vairākās vietās novērots lielais dumpis (rets ziemotājs)2, bet 19. decembrī Kokneses pagastā pamanīts baltais stārķis.1

Decembra 1. dekādes apskats

Decembra 1. dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija –5,6 °C, kas ir 5,4 °C zem dekādes normas. Dekādes minimālā gaisa temperatūra –15,7 °C tika novērota 9. decembrī Alūksnē, bet maksimālā gaisa temperatūra +2,5 °C tika novērota 1. un 3. decembrī Liepājā. Gaisa temperatūra visu decembra 1. dekādi turējās zem normas, taču rekordi sasniegti netika.

Vidējās gaisa temperatūras novirze no normas 2023. gada decembra 1. dekādē, °C

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā decembra 1. dekādē bija 9,2 mm, kas ir 46% zem dekādes normas (17,0 mm). Visvairāk nokrišņu (29,6 mm) bija Pāvilostā, bet vismazāk Dobelē – 1,0 mm. Vidēji Latvijā decembra 1. dekādē bija 2,5 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Gulbenē – 5 diennaktis, bet Dobelē un Rūjienā šādu diennakšu nebija.

Nokrišņu daudzuma novirze no normas 2023. gada decembra 1. dekādē, %

Decembra pirmajā dekādē tika novērots sals, uz upēm un ezeriem turpināja veidoties ledus. Sniega segas biezums daudzviet Vidzemē un Latgalē turējās ap 25 cm.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā decembra 1. dekādē bija 91% - no 83% Kolkā līdz 95% Saldū.

Visstiprākās vēja brāzmas (14,5 m/s) tika novērotas 7. decembrī Kolkā.

Vidējais un maksimālais vēja ātrums Lavijā 2023. gada decembra 1. dekādē, m/s

Krimuldā un Raiskumā 6. decembrī tika novērots halo, bet 8. decembrī Lilastes pludmalē – ledus bumbas.

Ļoti vēli rudens novērojumi reģistrēti lielajam dumpim – 3. decembrī Zvārdes pagastā un 10. decembrī Liepājā.2 4. decembrī Ventspils novadā un 5. decembrī Iecavā novērots plukšķis. 5. decembrī Remtes pagastā novērota dzērve, savukārt 9. decembrī Baldones pagastā pamanīts baltais stārķis.1

Plukšķis, 04.12.2023. Ventspils novads, foto: Visvaldis Šteinbergs Baltais stārķis, 09.12.2023. Baldones pagasts, foto: Ilze Jēkabsone
Plukšķis, 04.12.2023.
Ventspils novads, foto: Visvaldis Šteinbergs
Baltais stārķis, 09.12.2023.
Baldones pagasts, foto: Ilze Jēkabsone

  1. dabasdati.lv ↩︎

  2. latvijasputni.lv ↩︎