KLIMATA PORTĀLS

2007. gada jūnija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 97%, Aiviekstes 58%, Gaujas 83%, Salacas 55%, Lielupes 101%, Ventas 77% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 65%, Aiviekstes 82%, Gaujas 53%, Salacas 97%, Lielupes 87%, Ventas 66% no normas.

Latvijas upēs, izņemot Daugavu, bija vērojamas nelielas ūdens līmeņu svārstības. Aiviekstē, Vidzemes un Zemgales upēs augstākie ūdens līmeņi reģistrēti laikā no 2. līdz 5. jūnijam. Kurzemes upēs Ventā un Bārtā savukārt augstākie līmeņi tika sasniegti mēneša beigās, jo jūnija otrajā pusē iezīmējās lēna līmeņu paaugstināšanās.

Zemākie ūdens līmeņi Vidzemes un Zemgales upēs pārsvarā novēroti jūnija trešās dekādes otrajā pusē, savukārt Kurzemes upēs, Amatā, Dubnā – otrās dekādes sākumā. Gaujā pie Valmieras un Siguldas minimālais ūdens līmenis bija tuvs zemākajam jūnija līmenim ilggadējā novērojumu periodā.

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls pārsvarā bija neliels: Ogrē 1,3 m, Aiviekstē 0,8-1,0 m, Gaujā un Ventā 0,5-0,6 m, Lielupē 0,3-0,6m, Salacā 0,3-0,5 m.

Daugavā jūnijā turpinājās noteces samazināšanās. Augstākie ūdens līmeņi novēroti mēneša sākumā, savukārt zemākie – mēneša beigās. Kopumā ūdens līmenis pazeminājās par 0,8 –1,9 m. Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES jūnijā bija 307 m3/s, maksimālā pietece 562 m3/s novērota 1. jūnijā, minimālā pietece 202 m3/s - 25. jūnijā.

Jūnijā upēs turpinājās veģetācijas attīstība. Kā katru vasaru pārsvarā brīvas bija Daugavas un Gaujas gultnes. Citās upēs gandrīz visur ūdensaugi bija gar krastiem, taču daudzviet tie auga pa visu teci.

Augstākā ūdens temperatūra upēs novērota pārsvarā jūnija pirmās dekādes beigās un otrās dekādes sākumā, kad rīta stundās ūdens bija Vidzemes upēs +19...+22° C, Latgales upēs +21...+24° C, Zemgales un Kurzemes upēs +21...+24° C robežās.

Savukārt zemākā ūdens temperatūra visās upēs novērota mēneša beigās. 29.-30. jūnijā ūdens Vidzemes upēs bija +13...+17° C, Latgales upēs +16...+19° C, Zemgales upēs +15...+19° C un Kurzemes upēs +16...+17° C robežās.

PN HPD

17.06.2007.