KLIMATA PORTĀLS

2010. gada maija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums aprīlī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 107%, Aiviekstes 137%, Gaujas 133%, Salacas 139%, Lielupes 144%, Ventas 193% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 111%, Aiviekstes 113%, Gaujas un Lielupes 99%, Ventas 141% no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2010. gada maijā

Maijs šogad Latvijā izrādījās lietaināks par aprīli. Kopumā visvairāk lija mēneša pirmajā dekādē, kas atspoguļojās arī upju noteces režīmā. Maija sākumā Daugavā un Aiviekstē turpinājās lēna līmeņu pazemināšanās, bet pārējās upēs līmeņi nedaudz svārstījās. Visstiprākās lietus gāzes Latvijas vidusdaļā bija 4. un 7. maijā, bet Kurzemē laikā no 13. līdz 15. maijam. Lietus rezultātā maija pirmajā dekādē upēs sākās ūdens līmeņu celšanās. Ūdens līmeņu pazemināšanās Latvijas ziemeļaustrumu daļas upēs atsākās jau maija otrajā dekādē, bet pārējās upēs pārsvarā trešajā dekādē.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi Daugavā posmā no Verhņedvinskas līdz Jēkabpilij, Aiviekstē, Salacas augštecē un Lielupes vidustecē novēroti maija pirmajās dienās, Vidzemes un Kurzemes upēs – pārsvarā periodā no 7. līdz 12. maijam, savukārt Daugavā no iztekas līdz Polockai, Lielupes augštecē, Mūsā un Ventas lejtecē 15. - 22. maijā. Zemākie līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi vairumā upju reģistrēti mēneša beigās. Dažās upēs vai to posmos, piemēram, Lielupes augštecē, Bārtā, Ventā pie Vārdavas un Kuldīgas mēneša minimums novērots 1. – 3. maijā, bet Lielupē Jelgavas- Kalnciema posmā - 7. maijā.

Mēneša ūdens līmeņu svārstību intervāls Daugavā saniedza 0,9-1,9 m, Aiviekstē 0,9-1,6 m, Gaujā 0,4-1,4 m, Lielajā Juglā 1,3 m, Ventā 0,7-1,2 m, Salacā 0,6-1,1 m, Lielupē 0,4-0,7 m. Maijā joprojām bija applūdušas zemākās Aiviekstes palienes.

2.attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2010. gada maijā

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES maijā bija 1244 m³/s, maksimālā pietece 1540 m³/s novērota 1.maijā, minimālā pietece 832 m³/s - 31. maijā.

Zemākā mēneša ūdens temperatūra novērota maija pirmajā dekādē: Daugavā, Ogrē un

Salacā 1.-2. maijā, pārējās upēs laikā no 6. līdz 8. maijam. Minimālā maija mēneša ūdens temperatūra Vidzemes upēs bija +6...+9ºC, Kurzemes upēs +8...+9ºC, Latgales upēs +8...+10ºC un Zemgales upēs +9...+11º C robežās.

Visvairāk ūdens iesila periodā no 19. līdz 23. maijam, kad ūdens temperatūra sasniedza Vidzemes upēs +14...+21º C, Latgales upēs +17...+20º C, Kurzemes upēs +18...+21º C un Zemgales upēs +20...+23º C.

Maijā daudzviet upju gultnēs sākās veģetācijas attīstība.

11.06.2010.