KLIMATA PORTĀLS

2008. gada jūnija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 52%, Aiviekstes 74%, Gaujas 80%, Salacas 109%, Lielupes 82%, Ventas 112% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 125%, Aiviekstes 78%, Gaujas 56%, Salacas 95%, Lielupes 31%, Ventas 77% no normas.

Jūnija pirmajā dekādē Latvijā nelija, līdz ar to upju notece pakāpeniski samazinājās. Otrā dekāde bija lietaināka, tajā nolija 54-87% no mēneša nokrišņu summas. Neraugoties uz nokrišņiem, līdz mēneša beigām vairumā Latvijas upju bija vērojamas tikai nelielas ūdens līmeņu svārstības, savukārt Daugavā visu mēnesi turpinājās lietus uzplūdiena krišanās fāze.

Daugavā, Aiviekstē, Dubnā, Salacā un Gaujas vidustecē augstākie ūdens līmeņi un maksimālie ūdens caurplūdumi novēroti 1. jūnijā, Gaujas augštecē un mazajās Vidzemes augstienes upēs – otrās dekādes otrajā pusē, savukārt Zemgales un Kurzemes upēs pārsvarā trešās dekādes pirmajā pusē.

Tāpat kā Daugavā arī Aiviekstes augštecē, Salacā un Gaujā pie Siguldas ūdens līmeņu krišanās turpinājās līdz pat jūnija beigām. Zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi šajās upēs vai posmos novēroti 30. jūnijā, turpretī citās upēs pārsvarā sausuma perioda beigās – jūnija pirmās dekādes beigās un otrās dekādes sākumā.

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls Dubnā, Gaujas vidustecē, Salacā, Ogrē, Lielajā Juglā, Lielupes augštecē, Mēmelē, Mūsā, Abavā un Bārtā sasniedza tikai 0,1-0,2 m. Gaujas augštecē, Aiviekstē kā arī lielāko upju grīvu posmos mēneša augstāko un zemāko ūdens līmeņu starpība sasniedza 0,5-0,8 m, savukārt Daugavā 1,7-4,3 m. Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 554 m³/s, maksimālā pietece 1264 m³/s novērota 1. jūnijā, minimālā pietece 244 m3/s - 30. jūnijā.

Zemākā ūdens temperatūra novērota 1.-2. jūnijā un 24.-25. jūnijā: šajās dienās rīta stundās ūdens Vidzemes upēs bija +13...+16° C, Latgales upēs +13...+17° C, Zemgales upēs +16...+18° C , Kurzemes upēs +14...+17° C robežās.

Augstākā ūdens temperatūra upēs pārsvarā novērota periodā no 7. līdz 10. jūnijam, kad ūdens Latgales upēs bija +18...+19° C,Vidzemes upēs +16...+19° C, Zemgales upēs +19...+21° C un Kurzemes upēs +17...+23° C robežās. Savukārt Daugavā ūdens visvairāk (līdz +18...+20° C) iesila jūnija trešās dekādes sākumā un mēneša beigās.

Jūnijā turpinājās veģetācijas attīstība upju gultnēs. Arī jūnijā brīva bija Daugavas gultne un vietām arī Gaujas gultne. Jūnija beigās lielākajā daļā upju ūdensaugi auga pa visu teci un dažviet aizņēma pat 7-9 balles no teces šķērsgriezuma.

PN HPD

15.07.2008.