KLIMATA PORTĀLS

2007. gada jūlija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums upju baseinos Latvijas teritorijā bija: Daugavas baseinā 136%, Aiviekstes 110%, Gaujas 121%, Salacas 132%, Lielupes 144%, Ventas 122% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 52%, Aiviekstes 68%, Gaujas 43%, Salacas 74%, Lielupes 131%, Ventas 184% no normas.

Jūlijā lietainākās bija 1. un 3. dekādes. Pirmajā dekādē stiprākās lietusgāzes novērotas Kurzemes dienvidrietumu rajonos, savukārt 3. dekādē – Kurzemes ziemeļu daļā, valsts centrālajā un austrumu daļā. Nevienmērīgais nokrišņu sadalījums atspoguļojās upju noteces režīmā.

Latvijas upēs, izņemot Ventu un Bārtu, pārsvarā bija vērojamas nelielas ūdens līmeņu svārstības. Augstākie ūdens līmeņi Salacā, Mēmelē, Dubnā reģistrēti mēneša sākumā, Bārtā, Ventā, Mūsā, Lielupes augštecē un Aiviekstē - laikā no 10. līdz 16. jūlijam, Daugavā – no 18. līdz 23. jūlijam, savukārt Gaujā, Ogrē, Lielajā Juglā, Amatā mēneša beigās.

Izteiktākie lietus uzplūdi novēroti Kurzemes upēs Bārtā un Ventā. Straujāka ūdens līmeņa celšanās šajās upēs sākās laikā no 5. līdz 7. jūlijam. Periodā no 7. līdz 9. jūlijam Bārtā līmenis cēlās ar intensitāti 50-80 cm diennaktī. Lietus uzplūdiens maksimumu Bārtā sasniedza 10. jūlijā, Ventā – 12.-13. jūlijā. Kopējais līmeņa kāpums Bārtā pie Dūkupjiem bija 2.5 m, Ventā pie Vārdavas ietekas 2,1 m, pie Kuldīgas 1,5 m.

Zemākie ūdens līmeņi Daugavā un Lielupē novēroti jūlija pirmajā dekādē, Kurzemes un Vidzemes upēs, kā arī daļā Zemgales upju - trešās dekādes sākumā, Mēmelē un Mūsā – mēneša beigās.

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls pārsvarā bija neliels: Salacā 10-15 cm, Gaujas augštecē un vidustecē 11-35 cm, Ogrē, L. Juglā, Lielupē 50-60 cm, Aiviekstē 44-68 cm, Ventā 0,7-2,1 m, Bārtā 2,6 m.

Jūlijā turpinājās ūdensteču aizaugšana. Daugavas un Gaujas gultnēs ūdensaugi novēroti atsevišķās vietās, kā piemēram pie Jēkabpils un pie Carnikavas. Citās upēs gandrīz visur ūdensaugi bija gar krastiem, un daudzviet tie auga pa visu teces šķērsgriezumu.

Daugavā ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls jūlijā bija 8-22 cm. Vidējā pietece Pļaviņu HES bija 182 m³/s maksimālā pietece 192 m³/s novērota 1. jūlijā, minimālā pietece 175 m³/s - 28. jūlijā.

Augstākā ūdens temperatūra upēs pārsvarā novērota jūlija otrās dekādes beigās un trešās dekādes sākumā, kad rīta stundās ūdens temperatūra bija Vidzemes upēs +17...+22° C, Latgales un Zemgales upēs +20...+22°, Kurzemes upēs +20...+21° C robežās.

Zemākā ūdens temperatūra upēs reģistrēta mēneša pirmajās un pēdējās dienās. Kurzemes un Zemgales upēs, kā arī Daugavā Jēkabpils- Pļaviņu posmā, Lielupes vidus un lejastecē, Ogrē un L. Juglā upēs vēsākais ūdens bija mēneša pirmajās dienās, turpretī Gaujā, Salacā, Amatā, Lielupes augštecē un Daugavā Piedrujas – Krāslavas posmā – 31. jūlijā.

Mēneša beigās ūdens Vidzemes upēs bija +14...+17° C, Latgales upēs +16...+19° C, Zemgales upēs +16...+19° C un Kurzemes upēs +17...+20° C robežās.

PN HPD

14.08.2007.