KLIMATA PORTĀLS

2006. gada janvāra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu kopējais daudzums janvārī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 35%, Aiviekstes 42%, Gaujas 46%, Salacas 27%, Lielupes 54%, Ventas 35% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 68%, Aiviekstes 42%, Gaujas 72%, Salacas 58%, Lielupes 26%, Ventas 29% no normas.

Janvāra sākumā upēs pārsvarā bija vērojama ledstāve ar dažāda lieluma lāsmeņiem. Ledus bija nevienmērīgs un plāns. Tomēr daudzviet, piemēram, Daugavā pie Jēkabpils, Amatā pie Melturiem, Salacā Lagastes novērojumu stacijas rajonā, Ventā pie Vārdavas ietekas un Kuldīgas vēl joprojām bija vērojamas piesalas un vižņu iešana.

Mēneša pirmajā pusē gaisa temperatūra tikai dažas dienas noslīdēja zem normas, tāpēc ledus biezums palielinājās lēni. Pirmās dekādes beigās Daugavā no iztekas līdz Pļaviņām ledus bija 14-23 cm, Lielupē 8-20 cm, savukārt Gaujas augštecē tikai 11 cm biezs.

Pieaugot salam, sākot ar 18. janvāri, upēs pastiprinājās ledus veidošanās process: ledus segā samazinājās lāsmeņi, strauji palielinājās ledus biezums, atsevišķos krāčainos posmos pastiprinājās vižņu iešana. 3-4 dienu laikā Latvijas upēs gandrīz visur izveidojās pilna ledus sega.

Upju notece samazinājās, arī ūdens līmenis pārsvarā pazeminājās, dažviet, kā Amatā pie Melturiem, Salacā, Ventā pie Kuldīgas, Daugavā pie Krāslavas un Jēkabpils līmeņa celšanos izraisīja intensīva ledus veidošanās.

Janvāra beigās ledus biezums Daugavā no iztekas līdz Pļaviņām bija 25-45 cm, Lielupē, Mūsā un Svētē 26 - 37 cm, Gaujas augštecē ap 40 cm, Ogrē un Aiviekstē 30-42 cm, Dubnā un Lielajā Juglā 20 cm.

Ūdens līmeņa svārstības upēs janvārī bija nelielas, mēneša svārstību amplitūda Daugavā, Gaujā un Lielupē bija 0,5-0,8 m, Ventā 0,7-0,9 m. Augstākie ūdens līmeņi un lielākā notece austrumu un centrālās daļas upēs pārsvarā novērota mēneša pirmajās dienās. Vietās, kur līmeņa celšanās bija saistīta ar vižņu sablīvējumu veidošanos, visaugstāk līmenis pakāpās tieši bargākajā salā otrās dekādes beigās.

  1. attēls. Vižņu salīvējumu izraisīta līmeņa celšanās

Zemākie līmeņi Daugavā reģistrēti janvāra beigās, bet vairumā upju otrās dekādes beigās un trešās dekādes sākumā.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES janvārī bija 215 m³/s, maksimālā pietece 265 m³/s novērota 4. janvārī, minimālā 165 m³/s - 28. janvārī .

5. attēls. Ūdens līmeņa svārstības upju grīvu posmos

PN HPD

Tālr. 7032615