KLIMATA PORTĀLS

2007. gada maija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 146%, Aiviekstes 224%, Gaujas 183%, Salacas 126%, Lielupes 95%, Ventas 169% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 67%, Aiviekstes 50%, Gaujas 47%, Salacas 66%, Lielupes 53%, Ventas 54% no normas.

Maijā, salīdzinot ar aprīli, nokrišņu daudzums bija ievērojami lielāks. Upēs turpinājās lietus izraisītas ūdens līmeņu svārstības. Izteiktākie lietus uzplūdieni novēroti Daugavā un Aiviekstē. Ūdens līmeņa celšanās Daugavā sākās laikā no 2. līdz 6. maijam, savukārt periodā no 7. līdz 8. maijam arī Daugavas pietekās, Gaujas augštecē un Zemgales upēs. Pirmās dekādes beigās un otrās dekādes sākumā Aiviekstē vairākas dienas līmenis cēlās ar intensitāti 0,3-0,4 m diennaktī.

Mēneša augstākie ūdens līmeņi Rēzeknē, Dubnā, Gaujas augštecē, Amatā novēroti 10. maijā, Aiviekstē un Gaujas vidustecē 13. maijā, L. Juglā, Salacā, Gaujas lejtecē, daļā Zemgales upju, Ventā un Abavā no 16. līdz 18. maijam un Daugavā periodā no 17. līdz 21. maijam. Pēc spēcīgām lietusgāzēm arī mēneša beigās vairākās upēs ūdens līmenis samērā strauji paaugstinājās. Mēneša augstākie līmeņi periodā no 29. līdz 31. maijam reģistrēti Ogrē, Lielupes augštecē, Bārtā un Užavā.

Pirmās un trešās dekādes sākumā ūdens līmenis upēs pārsvarā pazeminājās. Mēneša zemākie ūdens līmeņi Lielupē, Mūsā, Gaujas augštecē un lejtecē, kā arī Daugavā Daugavpils - Jēkabpils posmā novēroti laikā no 4. līdz 7. maijam. Vairākās upēs (Aiviekstē, Ogrē, Lielajā Juglā, Amatā, Gaujas un Ventas vidustecēs) viszemākie līmeņi bija periodā no 24. līdz 27. maijam, savukārt Daugavā no iztekas līdz Krāslavai un Bārtā – 31. maijā.

Ūdens līmeņu kopējais svārstību intervāls maijā Daugavā bija 0,7-1,8 m, Aiviekstē 0,8-1,2 m, Užavā 0,9 m, Ogrē 0,8 m, Gaujā, Lielupē, Ventā 0,3 –0,5 m.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 730 m3/s, maksimālā pietece 925 m3/s novērota 21. maijā, minimālā pietece 573 m3/s - 5. maijā.

Maijā, pārsvarā mēneša otrajā pusē, upju gultnēs sākās veģetācijas attīstība.

Zemākā ūdens temperatūra rīta stundās bija laikā no 3. līdz 5 maijam : Vidzemes upēs +4...+7° C, Latgales upēs +5...+8° C, Zemgales upēs +6...+9° C , Kurzemes upēs ap +8...+10° C.

Turpmāk ūdens pakāpeniski iesila un mēneša beigās ūdens temperatūra Vidzemes upēs bija +19...+22° C, Latgales upēs +20...+24° C, Zemgales upēs +21...+23° C un Kurzemes upēs +21...+22° C robežās.

PN HPD

18.06.2007.