KLIMATA PORTĀLS

2018. gada augusta Latvijas upju režīma apskats

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā augustā bija 69,0 mm. Visvairāk nokrišņu bija Ainažos (134,7 mm), bet vismazāk Skrīveros (29,9 mm).

Kopumā nokrišņu daudzums augustā Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 108%, Aiviekstes baseinā 79%, Gaujas baseinā 82%, Lielupes baseinā 57%, Ventas baseinā 76% un Salacas baseinā 132% no normas (1. attēls).

  1. attēls. Nokrišņi Latvijas upju baseinos 2018. gada augustā

Augustā Daugavas ūdenīgums bija 44%, Aiviekstes 29%, Gaujas 47%, Lielupes 29% un Ventas 35% no normas (2. attēls). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES augustā bija 144 m3/s, maksimālā pietece 189 m3/s novērota 4. augustā, bet minimālā pietece 117 m3/s novērota vairākas dienas: 24.-25. un 30. augustā.

  1. attēls Vidējie un maksimālie ūdens caurplūdumi 2018. gada augustā

Augustā Latvijas upēs turpinājās mazūdens periods. Vējuzplūdu neietekmētajās upēs un upju posmos ūdens līmenis lielākoties pazeminājās vai nedaudz svārstījās. Otrajā dekādē novērotie stiprie nokrišņi atsevišķās upēs izraisīja nelielas ūdens līmeņa svārstības. Vējuzplūdu ietekmēto upju posmos (Daugavas, Lielupes un Gaujas lejteces) ūdens līmeņa svārstības augustā bija vērojamas līdz pat 60 cm plašā amplitūdā. Lielupē vējuzplūdu izraisītās ūdens līmeņa svārstības bija vērojamas upes posmā no ietekas līdz pat Staļģenei (3. attēls).

  1. attēls Diennakts maksimālais ūdens līmenis 2018. gada augustā

Daugavā augustā ūdens līmenis pakāpeniski pazeminājās, zemākais ūdens līmenis bija augusta trešajā dekādē (4. attēls). Daugavas baseina upēs šajā mēnesī galvenokārt novērotas nelielas ūdens līmeņa svārstības.

  1. attēls Daugava Doles salas dabas parks 2018. gada 13. augustā (foto I.Rudlapa)

Gaujā un Salacā un to baseinu upēs galvenokārt visu mēnesi ūdens līmenim bija tendence pazemināties vai nedaudz svārstīties (5. attēls). Lielākās ūdens līmeņa svārstības bijušas Rūjā un Gaujas lejtecē pie Carnikavas.

  1. attēls Gauja Valmiera 2018. gada 23. augustā (foto S.Puncule)

Lielupes augštecē un lielākajā daļā Lielupes baseina upju ūdens līmenis augustā nedaudz svārstījās ar tendenci pazemināties (6. attēls).

  1. attēls Lielupe Jelgava 2018. gada 19. augustā (foto L.Klints)

Ventā augustā lielākās ūdens līmeņa svārstības novērotas lejtecē, Bārtā mēneša pirmajā dekādē bijis augstākais ūdens līmenis. Kopumā Ventas baseina upēs un Kurzemes piekrastes baseinu upēs nebija būtiskas ūdens līmeņa svārstības (7. attēls).

  1. attēls Abava Renda 2018. gada 27. augustā

Augusta sākumā ūdens upēs bija silts, ūdens temperatūra upēs lielākoties pārsniedza +20°C atzīmi (8. attēls). Augustā naktis vairs nebija tik siltas kā jūlijā, diennakts vidējā gaisa temperatūra pazeminājās, līdz ar to upju ūdens atdzisa, ūdens temperatūra pazeminājās par 5-9°C līdz mēneša beigām. Izteiktāka kļuva ūdens temperatūras dienas gaita, kad naktī ūdens atdzisa, bet dienas laikā atkal sasila, radot lielākus temperatūras kontrastus.

  1. attēls Diennakts vidējā ūdens un gaisa temperatūra 2018. gada augustā